Overige organisatieonderdelen

Raad van Opdrachtgevers

 • Mevrouw W. Meijering (Concernmanager Uitvoering en Ondersteuning Provincie Drenthe)
 • Mevrouw A. Pruntel (secretaris gemeente Midden-Drenthe)
  Plv. mevrouw A. Schulting (secretaris gemeente Meppel).
 • De heer P. Post (secretaris gemeente Borger Odoorn)
  Plv. de heer A.A.W.M. Disch (Concerndirecteur/1e loco secretaris gemeente Emmen)
 • De heer J. van Nieukerkerken (secretaris gemeente Tynaarlo)
  Plv. mevrouw M. Tent (secretaris gemeente Aa en Hunze)
 • Mevrouw M. Heidekamp-Prins (directeur RUD Drenthe): ambtelijk secretaris.

Managementteam 

 • Mevrouw M. (Marjan) Heidekamp-Prins (directeur)
 • De heer H. (Henry) Wieling (Teammanager Toezicht en Handhaving Assen)
 • Mevrouw A. (Annie) Reiling (Teammanager Toezicht en Handhaving Emmen)
 • De heer K.S. (Klaas Sietse) van der Wal (Teammanager Advies en Bedrijfsbureau)
 • De heer E. (Erik) Quene (Teammanager Vergunningen)
 • De heer A. (Arry) Ayal (Teammanager Juridisch en Bodem)