RUD Drenthe-Collega Jacob Buist verzorgde de aftrap. Hij sprak over de noodzaak om van elkaar te weten wat er kan en wat we doen. Als we de bodem als onderdeel van de oplossing voor opgaven in de leefomgeving zien dan moeten we daar samen mee aan de slag.

 

Kamerbrief ‘Water en bodem sturend’

Door Mark in ‘t Veld (Tauw) werd de kamerbrief ‘Water en bodem sturend’ samengevat en uitgelegd. Martijn Mekkink (Tauw) nam de aanwezigen mee door de Drentse bodem en schetste de kwetsbaarheid en de kansen die de bodem biedt. Samen ontstond een beeld van welke structurerende keuzes uit de kamerbrief relevant zijn voor Drenthe.

 

Marcel Van Vulpen (Provincie Drenthe) legde uit voor welke opgaven de provincie staat. De provincie werkt vanuit dilemma’s, ambities, strategische doelen en beleidskeuzes naar de operationele fase. Negen opgaven, stuk voor stuk gerelateerd aan bodem en ondergrond, bijvoorbeeld energie, infrastructuur en grondwater.  Uitgelegd werd hoe water en bodem als sturend principe samenhangt met de (lopende) programma’s, zoals de Drentse invulling van het nationaal programma landelijk gebied (NPLG).

 

Werksessies

In drie groepen werd aansluitend stilgestaan bij drie thema’s: woningbouw, energietransitie en natuur/landbouw/waterkwaliteit. Vanuit verschillende disciplines en organisaties (provincie, gemeenten en waterschappen) is besproken op welke manier ‘Water en bodem sturend’ hiervoor van betekenis is, hoe hier (al) mee wordt gewerkt en wat partijen van elkaar nodig zijn om op structurele basis opgaven samen verder te brengen.

 

Plenair werden kenmerkende dilemma’s benoemd en oplossingen aangereikt. Deel van het succes blijkt communicatie en het tijdig opzoeken van elkaar. Al ruim voor projecten daadwerkelijk worden geïnitieerd is een basis nodig die doorwerkt in alle (toekomstige) projecten die de maatschappelijke opgaven verder brengen. De kamerbrief ‘Water en bodem sturend’ is hiervoor een goed (bestuurlijk) vertrekpunt. Het Kenniscafé Leefomgeving draagt hier aan bij door partijen kennis met elkaar te laten maken en biedt een platform voor verder gesprek en kennisdeling.

 

Nieuwsgierig wat het Kenniscafé Leefomgeving voor jou kan betekenen? Mail naar Kenniscafe@ruddrenthe.nl. Het volgende Kenniscafé zal plaatsvinden rond april 2023.