Aan het begin van deze eeuw vonden een aantal grote nationale rampen plaats, waaronder de vuurwerkramp in Enschede (2000) en de cafébrand in Volendam (2001). Dit zorgde voor extra aandacht voor de kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). In opdracht van het ministerie volgde er een onderzoek en in 2008 verscheen het rapport ‘De tijd is rijp’ van de commissie Mans. Hieruit bleek dat de taken op dit gebied te versnipperd werden uitgevoerd en er te weinig werd samengewerkt door overheidsinstanties waardoor de uitvoering te kort schoot.

 

De commissie adviseerde om gemeenten en provincies te verplichten de VTH-taken onder te brengen bij een regionale uitvoeringsdienst of omgevingsdienst. In september 2013 stemden alle Drentse gemeenten en de provincie in met de oprichting van de RUD Drenthe in een gemeenschappelijke regeling (GR). Waarna de RUD Drenthe op 1 januari 2014 daadwerkelijk van start ging om met trots en passie te werken aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.

 

Kortom: we vieren dit jaar ons 10-jarig bestaan. Tien jaar van bijdragen aan onze Drentse leefomgeving. Een belangrijke mijlpaal en een mooie gelegenheid om gedurende dit jaar met verschillende mensen terug te blikken en vooruit te kijken.

Jubileumverhalen

1/1