De Noord-Nederlandse Bodemdag stond dit jaar in het teken van verandering en flexibiliteit. Veranderingen die op ons afkomen in de vorm van de Omgevingswet, maar ook klimaatveranderingen  en de achteruitgang van biodiversiteit en de kwaliteit de leefomgeving, bodem en (grond)water.

Ook in 2024 wordt er een Noord-Nederlandse Bodemdag georganiseerd die dan in het teken staat van 10 jaar noordelijke omgevingsdiensten.

De organisatie van de Noord-Nederlandse Bodemdag bestond ook deze editie weer uit: Provincie Groningen, Provinsje Fryslân, Provincie Drenthe, Gemeente Leeuwarden, Gemeente Groningen, Gemeente Emmen, De Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO), Omgevingsdienst Groningen (ODG), Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD)en Rijkswaterstaat Leefomgeving – Bodem+.