Collega Jacob Buist verzorgde de aftrap en lichtte kort de herkomst van het Kenniscafé Leefomgeving toe. Bert Reiling van Gemeente Hoogeveen vertelde waar zij als gemeente mee aan de slag zijn en gaan om de energietransitie verder te brengen.

Aan de hand van stellingen hebben we in drie groepen gediscussieerd, waarbij de afzonderlijke groepen bewust in voor- en tegenstanders werden ingedeeld. De stellingen waren:

  • Burgers en bedrijven moeten intensief betrokken worden bij de keuze en de aanleg van een warmtenet.
  • De tijd is rijp om hogere temperatuuropslag in de bodem mogelijk te maken.
  • De gemeente Hoogeveen moet een eigen warmtebedrijf opzetten om de regie te behouden en de kosten laag te houden.

De stellingen werden daarna nog kort plenair besproken. Daarbij gaven Wouter van Bolhuis (Bureau Van Bolhuis) en Wim Bijsterbosch (Provincie Drenthe) een reflectie op wat er allemaal werd gezegd. Wouter deelde ook ervaringen vanuit WarmteStad (Groningen) en benadrukte het belang van de voorttrekkersrol die nodig is bij realisatie van warmtenetten. Wim Bijsterbosch benadrukte het belang van het beschermen van grondwater en vertelde waar de provincie mee bezig is vanuit de strategie bodem en ondergrond en welke mogelijkheden dit biedt.

Er blijkt sprake van een gemeenschappelijk belang om de bodem te gebruiken voor de energieopgave, maar ook van een gedeelde zorg voor deze bodem. We willen én kunnen gecontroleerd ervaringen op doen, zonder dat dit ten koste gaat van de bescherming. Daar gaan we mee aan de slag. Zo leren we wat in de bodem mogelijk is en dat brengt de energietransitie weer een stapje verder!

Voor meer informatie kunt u mailen naar kenniscafe@ruddrenthe.nl. Het volgende Kenniscafé zal plaatsvinden op 14 november.