Ruim 250 professionals, werkzaam in het brede bodem- c.q. omgevingsveld namen deel aan de dag. Met een inhoudelijk divers programma, bestaande uit lezingen en workshops, was er voor iedere deelnemer de mogelijkheid om te ontmoeten, kennis te delen en te leren van elkaar.

 

Na de opening door de gedeputeerde van de Provincie Drenthe Tjisse Stelpstra, was het keynote-spreker Jan Rotmans die onomwonden en in klare taal de urgentie van verandering onderstreepte en daarbij de noodzaak van échte samenwerking. Samenwerking die vervolgens weer de basis vormde voor de presentatie ‘Regionale schakels bodem’ van Marco Vergeer over het nut en de noodzaak van regionale kennisnetwerken. Tijdens het middagdeel van het programma kwam een divers palet van onderwerpen aan bod. Van drugsafval tot de omgevingswet en van rubber korrels tot de verbindende rol van erfgoed.

 

De organisatie van de Noord-Nederlandse Bodemdag bestond ook deze editie weer uit:
Provincie GroningenProvinsje FryslânProvincie Drenthe, Gemeente LeeuwardenGemeente GroningenGemeente EmmenDe Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO)Omgevingsdienst Groningen (ODG)Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) en Rijkswaterstaat Leefomgeving – Bodem+.

 

Ook in 2023 wordt er weer een Noord-Nederlandse Bodemdag georganiseerd.

 

Reageren of vragen? NNBodemdag@ruddrenthe.nl