Jisse Otter is gedeputeerde bij de Provincie Drenthe en heeft onder andere toezicht en handhaving in zijn portefeuille. Van 2014 tot 2022 was Jisse bestuurslid van de RUD Drenthe en in die periode, gedurende vijf jaar, ook voorzitter. Tegenwoordig heeft hij als gedeputeerde minder contact met de RUD Drenthe, ‘en dat is heel goed want dan verlopen de werkzaamheden naar wens en is de handhaving op orde’, verklaart hij tevreden.

 

Belang van de RUD Drenthe

Om het belang van de RUD Drenthe te schetsen gaat Jisse eerst even terug naar de tijd voordat de organisatie werd opgericht. Toen had iedere gemeente in Nederland zijn eigen milieudienst. Todat er een aantal grote rampen plaatsvonden en er geconcludeerd werd dat het zo niet langer kon. ‘Per gemeente waren er tot dat moment flinke verschillen. Zo heeft de gemeente Emmen bijvoorbeeld best veel industrie en daar was de milieudienst op afgestemd. Maar er waren ook gemeenten met weinig industrie en daar moest een ambtenaar toezicht en handhaving er maar even bij doen, naast zijn of haar andere taken. Dat lijkt misschien logisch, maar ik heb door de jaren heen geleerd dat er risico’s in elke gemeente zijn’, benadrukt Jisse. ‘We zijn geneigd om ons te focussen op bijvoorbeeld grote bedrijven en zware industrie. Maar vaak hebben deze bedrijven hun eigen experts in dienst om milieucalamiteiten te voorkomen, omdat ze zelf ook weten hoe belangrijk dat is. Verder lijkt een gemeente met veel landelijk gebied misschien minder risicovol, maar ook rondom de agrarische sector is momenteel veel milieudiscussie. Bovendien kent iedere gemeente zijn eigen evenementen waar vergunningen voor afgegeven moeten worden, zodat het evenement geen overlast veroorzaakt en het voor iedereen een feestje is.’

Alle gemeenten profiteren van expertise

Kortom; het is dus voor iedere gemeente, klein of groot, belangrijk om te beschikken over een deskundige omgevingsdienst. Maar om de VTH-taken (vergunningverlening, toezicht en handhaving) goed uit te kunnen voeren is er volgens Jisse wel een bepaalde schaalgrootte nodig. ‘Want je kunt als omgevingsdienst alleen kwaliteit waarborgen als je groot genoeg bent om de juiste mensen met de juiste expertise aan te trekken. Daarnaast zorgt schaalgrootte ook voor de noodzakelijke continuïteit. Het klinkt misschien efficiënt en goedkoop om voor een gemeente waarin niet veel speelt op VTH-gebied,  slechts één gedreven en deskundige ambtenaar te hebben. Maar als deze persoon op vakantie gaat of ontslag neemt, dan is er ineens niets meer over van je milieutoezicht en -handhaving’, legt Jisse uit. ‘Daarom is schaalvergroting, professionalisering en specialisatie noodzakelijk. Als één enkele gemeente kan het bijvoorbeeld niet uit om een geluidsexpert in dienst nemen. De RUD Drenthe heeft als gezamenlijke omgevingsdienst meer van dergelijke experts in dienst, waar alle gemeenten van kunnen profiteren.’

‘Als gezamenlijke omgevingsdienst heeft de RUD Drenthe waardevolle experts in dienst waar alle gemeenten van kunnen profiteren’

Bestuurslid en voorzitter

Vanuit diverse functies heeft Jisse de RUD Drenthe in de afgelopen tien jaar zien groeien en ontwikkelen. Voordat hij gedeputeerde van de provincie Drenthe werd, was hij negen jaar wethouder van de gemeente Emmen. Hoe kijkt hij terug op de periode dat hij bestuurslid en -voorzitter van de RUD Drenthe was? ‘Ik herinner me de beginjaren als een roerige tijd, wat overigens heel logisch is als je één nieuwe organisatie moet vormen vanuit dertien verschillende. In de beginjaren werd er veel op geld gestuurd en ondertussen kregen we ook nog te maken met corona, wat de samenwerking bemoeilijkte. Na die eerste complexe jaren, waarin we geconfronteerd werden met verschillende kinderziektes, volgden jaren die in het teken stonden van goede opbouw en verbetering van de werkprocessen, automatisering en onderlinge afspraken. We zien met elkaar inmiddels het belang in van een gezamenlijke omgevingsdienst en het wordt meer en meer ook ónze RUD Drenthe’, concludeert Jisse.

Trots op betrokkenheid en kansen voor de toekomst

Een schoon en veilig Drenthe, nu én voor volgende generaties, is de  missie van de RUD Drenthe en daar wordt dagelijks hard aan gewerkt. ‘De inzet en betrokkenheid van de medewerkers is altijd goed en groot geweest en dat is heel waardevol. Verder zijn we tevreden over hoe het werk door de RUD Drenthe gedaan wordt’, verklaart Jisse. ‘Zoals al eerder gezegd, was het heel verstandig dat er in 2014 is besloten om één gezamenlijke omgevingsdienst voor heel Drenthe te vormen. Voor de toekomst is het denk ik goed om kritisch te blijven kijken naar de schaalgrootte van de verschillende omgevingsdiensten in Nederland. Ik kan me voorstellen dat het goed zou kunnen zijn om op sommige gebieden landelijk met elkaar samen te gaan werken, zodat we voor bepaalde specialismen hele goede mensen kunnen aantrekken. Denk aan gespecialiseerde teams voor bepaalde industrieën’, legt hij uit. ‘Een schoon en veilig Drenthe is voor iedere Drent noodzakelijk. Daarom is voor de toekomst voldoende schaalgrootte, professionaliteit, kwaliteit en continuïteit belangrijk voor onze RUD Drenthe. Dat is waar het om draait en waar we ons voor in blijven zetten.’