Je kunt een klacht over een gedraging van een medewerker zowel mondeling via telefoonnummer 0800-9102 als schriftelijk indienen.

Een schriftelijke klacht kun je als volgt indienen:

 • per  e-mail naar klachtenreglement@ruddrenthe.nl.
  Bij onderwerp zet je ‘klacht gedraging medewerker RUD Drenthe’. In de tekst zet je jouw naam en adres, de datum waarop en een omschrijving van de gedraging van de medewerker waarover je een klacht indient.
 • per brief aan:
  Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe
  T.a.v. Klachtencoördinator
  Postbus 1017
  9400 BA  ASSEN

  Vermeld in de brief je naam en adres, de datum waarop en een omschrijving van de gedraging van de medewerker waarover je een klacht indient.

We behandelen jouw klacht volgens het Klachtenreglement RUD Drenthe. Deze klachtenregeling is gebaseerd op hoofdstuk 9 van de Algemene wet Bestuursrecht. Als het om een klacht over een buitengewoon opsporingsambtenaar gaat, houden we bij de behandeling van de klacht ook rekening met de Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar en artikel 42 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar.

 

Onze klachtencoördinator neemt zo spoedig mogelijk contact met je op om de klacht te bespreken. We streven naar een informele afhandeling van jouw klacht. Als dat niet tot tevredenheid leidt heb je recht op volledige afhandeling van jouw klacht. Dan ontvang je na gesprekken, een intern onderzoek en eventueel een hoorzitting van ons een beslissing. Wij proberen de klacht binnen zes weken af te handelen. Als jouw klacht is behandeld en je bent het niet eens met de uitkomst, dan kun je een oordeel vragen aan de Nationale Ombudsman.