Toezicht houden of bedrijven zich aan wet- en regelgeving houden. Het lijkt niet zo’n sexy beroep. Maar Maaike Laarman is volledig om. ‘Het is belangrijk werk, je kunt echt impact maken door overtredingen te stoppen. Soms gaat het om grote milieuschade die je hiermee voorkomt. Ook de vrijheid die ik heb als toezichthouder, zie je in weinig beroepen terug.’

Maaike Laarman werkt sinds begin 2019 bij de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD Drenthe), aanvankelijk op detacheringsbasis en sinds begin 2023 in vaste dienst. Het is bijzonder hoe ze er een plekje kreeg. ‘Ik zat in het eerste jaar van mijn deeltijdstudie Milieukunde en zocht werk. Er was volop vraag naar milieukundigen, maar dan wel met werkervaring en het liefst met een diploma. Na zo’n veertig (!) pogingen om aan het werk te raken wilde de RUD Drenthe mij een kans geven. Een baan als toezichthouder was niet mijn eerste keuze, maar ik waardeerde de kans enorm. Ik was heel blij dat ik werkervaring kon gaan opdoen.’ Al snel merkte ze wat voor fijne organisatie de RUD Drenthe is. ‘De sfeer is hartelijk
en behulpzaam, er wordt ruimte gemaakt voor persoonlijke ontwikkelingswensen en je krijgt veel vertrouwen. Ik heb echt het gevoel dat ik in mijn kracht kan staan.’

 

Ketentoezicht op co-vergisting
Haar studie is net klaar. In januari heeft Maaike haar eindpresentatie gehouden: het beheersbaar houden van milieurisico’s in de keten van co-vergisting door inzet van (keten)toezicht. ‘Ik ben me erin gaan verdiepen en zag hoeveel potentie dit heeft. Ketentoezicht richt zich op processen waar verschillende partijen als schakels in een keten bij betrokken zijn. Vaak gaat het om afvalstromen, zoals asbest, metaal of mest. Ik volgde de keten van co-vergisting, waarbij mest met ander organisch materiaal wordt vergist. Het biogas dat hierbij vrijkomt wordt omgezet naar groen gas en elektriciteit.’ De RUD Drenthe begon aan een pilot samen met de twee andere noordelijke omgevingsdiensten: de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) en de Omgevingsdienst Groningen (ODG). ‘In de wereld van de co-vergisting komt veel fraude voor. Het is belangrijk hier grip op te krijgen. Het is een lastig onderwerp, maar als iets lastig is, dan triggert mij dat juist.’

 

Samenwerking is megabelangrijk
Ketentoezicht sluit mooi aan bij het gedachtegoed van de nieuwe Omgevingswet, waarbij de nadruk wordt gelegd op een integrale benadering van de leefomgeving. ‘Bij ketentoezicht wordt gekeken naar het grotere geheel en de context van alle schakels. De wet legt ook meer nadruk op samenwerking, wat megabelangrijk is bij ketentoezicht. Afvalstromen beperken zich niet tot één gemeente, één provincie of zelfs Nederland. In samenwerking met andere toezichthoudende organisaties valt een hoop te winnen.’ De ambitie van de noordelijke omgevingsdiensten is om een noordelijk ketentoezichtteam te vormen, voor grotere projecten. ‘De relevantie van ketentoezicht voor de maatschappij is overduidelijk.’ Maaike heeft haar draai gevonden.

 

Bron artikel: VVA-A Magazine