Na twee jaar afwezigheid is dit het moment om opnieuw de verbinding en samenwerking te zoeken. Zodat we samen toekomstbestendige oplossingen kunnen creëren die bijdragen aan onze rijke en waardevolle bodem en ondergrond. De dag bestaat uit een plenair deel en twee presentatierondes met uiteenlopende onderwerpen.

 

Plenair programma

Keynote-spreker Jan Rotmans is een maatschappelijk gedreven wetenschapper en pionier en visionair op het gebied van transitiekunde. In zijn keynote spreekt hij over de radicale transitie die nodig is voor verduurzaming van de samenleving:

‘Wij leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperk’

 

Tijdens het plenaire programma wordt ook een presentatie gegeven door Marco Vergeer over het Programma Regionale Schakels Bodem. Wat betekent dit voor Noord-Nederland? En welke rol hebben de omgevingsdiensten hierbij? Hierna sluiten leerlingen van het Praedinius Gymnasium de ochtend af. Aan de hand van de stelling ‘De randstad van morgen ligt in Drenthe’ zochten ze naar oplossingen voor landschapsinrichting. Ze nemen ons mee in de resultaten.

 

Presentatierondes

In de middag vinden twee presentatierondes plaats. Met onderwerpen als Inspectie en toezicht met behulp van drones, pilots met betrekking tot zilte kleibodem, drugslabs in de praktijk en de Omgevingswet. In de tweede presentatieronde vindt een paneldiscussie plaats over het tekort aan specialisten op de arbeidsmarkt. De panelleden discussiëren over mogelijke oplossingen voor dit urgente probleem. Vanuit de RUD Drenthe zal onze directeur Marjan Heidekamp hieraan deelnemen.

 

Meer weten?

Bekijk het volledige Programma Noord-Nederlandse Bodemdag

 

Aanmelden

De Noord-Nederlandse Bodemdag wordt georganiseerd voor professionals werkzaam in het brede bodem- c.q. omgevingsveld. Zowel bij overheden, omgevingsdiensten als het bedrijfsleven. De dag vindt plaats in het Provinciehuis Drenthe (Westerbink 1, 9405 BJ Assen). Deelname aan deze dag is gratis.

 

Aanmelden kan tot dinsdag 1 november 2022: inschrijven.