Wanneer moet ik een voorval melden?

Alle afwijkende gebeurtenissen die (kunnen) zorgen voor significante nadelige gevolgen voor de fysieke leefomgeving moet u zo snel mogelijk melden. Dat kan via het Omgevingsloket. Dit kunt u doen door bij een aanvraag voor onderstaande activiteit te kiezen.

Melding ongewoon voorval

Seveso bedrijven (voormalig Brzo-bedrijven)

Voor ongewone voorvallen bij de Seveso bedrijven in Drenthe heeft de Seveso-omgevingsdienst ( Omgevingsdienst Groningen) een rol in de beoordeling en afhandeling van ongewone voorvallen.

Wat moet ik melden?

Bij de melding is het van belang dat u voldoende informatie geeft om de risico’s te kunnen inschatten, zoals:

  • Het soort storing of voorval, locatie, installatie etc.
  • Tijdstip en tijdsduur
  • Omvang/hoeveelheden
  • Maatregelen
  • Oorzaak/omstandigheden

Het niet tijdig melden is een overtreding en afhankelijk van de ernst en omvang van het voorval kan er door de RUD Drenthe handhavend worden opgetreden.

Waar kan ik mijn ongewone voorval melden?

Overdag of tijdens kantoortijd
Meld uw ongewone voorval rechtstreeks bij uw gemeente en via het Omgevingsloket. De gemeente neemt contact op met de inspecteur van de RUD Drenthe.

Avond, nacht of buiten kantoortijd
Meld uw ongewone voorval rechtstreeks bij uw gemeente via de (spoed)klachtenlijn van de gemeente en via het Omgevingsloket.

Contactgegevens per gemeente

Meld een ongewoon voorval zo snel mogelijk bij de Provincie Drenthe. Melden kan via post@drenthe.nl of door te bellen naar 0592-365872.

U meldt het ongewone voorval bij de provincie als de provincie u een omgevingsvergunning milieu heeft verleend voor uw bedrijf of een milieubelastende activiteit.

Geef, zodra het voorval bekend is, gegevens door over:

  • de oorzaken en omstandigheden van het voorval
  • door het voorval vrijgekomen stoffen
  • andere gegevens die belangrijk zijn om de milieugevolgen van het voorval te kunnen beoordelen
  • al genomen of nog te nemen maatregelen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, beperken of ongedaan te maken
  • al genomen of nog te nemen maatregelen om te voorkomen dat het voorval zich weer voordoet

 

Verontreiniging in een weiland
Waarschuwingsborden bij bedrijf
Verontreiniging in een sloot