Wanneer moet ik een voorval melden?

Alle afwijkende situaties die (kunnen) zorgen voor stankhinder, geluidsoverlast, verontreiniging van de bodem, het water of de lucht moet u zo snel mogelijk melden. Als bedrijf bent u volgens de Wet milieubeheer verplicht alle ongewone voorvallen te melden wanneer er mogelijk nadelige gevolgen kunnen zijn voor de omgeving.

Waarschuwingsborden bij bedrijf

Wat moet ik melden?

Bij de melding is het van belang dat u voldoende informatie geeft om de risico’s te kunnen inschatten, zoals:

  • Het soort storing of voorval, locatie, installatie
  • Tijdstip en tijdsduur
  • Omvang/hoeveelheden
  • Maatregelen
  • Oorzaak/omstandigheden

Dit kunt u doen aan de hand van onze vragenlijst. Het niet tijdig melden is een overtreding en afhankelijk van de ernst en omvang van het voorval kan er door de RUD Drenthe handhavend worden opgetreden.

Waar kan ik mijn ongewone voorval melden?

Overdag of tijdens kantoortijd
Meld uw ongewone voorval rechtstreeks bij uw gemeente. Dit kunt u doen aan de hand van de factsheet ongewone voorvallen. De gemeente neemt contact op met de inspecteur van de RUD Drenthe.

Avond, nacht of buiten kantoortijd
Meld uw ongewone voorval rechtstreeks bij uw gemeente via de klachtenlijn.

U kunt uw ongewone voorval 24/7 rechtstreeks bij de RUD Drenthe melden via onze Milieuklachtenlijn: 0592-365303.

Verontreiniging in een weiland
Waarschuwingsborden bij bedrijf
Verontreiniging in een sloot