Wanneer moet ik een voorval melden?

Alle afwijkende situaties die (kunnen) zorgen voor stankhinder, geluidsoverlast, verontreiniging van de bodem, het water of de lucht moet u zo snel mogelijk melden. Als bedrijf bent u volgens de Wet milieubeheer verplicht alle ongewone voorvallen te melden wanneer er mogelijk nadelige gevolgen kunnen zijn voor de omgeving.

 

Brzo-bedrijven

Voor Brzo-bedrijven hebben de Brzo-omgevingsdiensten een voorbeeldenatlas van ongewone voorvallen opgesteld. De atlas moet meer duidelijkheid geven over wanneer iets een ongewoon voorval is en waarom het gemeld moet worden.

Waarschuwingsborden bij bedrijf

Wat moet ik melden?

Bij de melding is het van belang dat u voldoende informatie geeft om de risico’s te kunnen inschatten, zoals:

 • Het soort storing of voorval, locatie, installatie
 • Tijdstip en tijdsduur
 • Omvang/hoeveelheden
 • Maatregelen
 • Oorzaak/omstandigheden

Dit kunt u doen aan de hand van onze vragenlijst. Het niet tijdig melden is een overtreding en afhankelijk van de ernst en omvang van het voorval kan er door de RUD Drenthe handhavend worden opgetreden.

Waar kan ik mijn ongewone voorval melden?

Overdag of tijdens kantoortijd
Meld uw ongewone voorval rechtstreeks bij uw gemeente. Dit kunt u doen aan de hand van de factsheet ongewone voorvallen. De gemeente neemt contact op met de inspecteur van de RUD Drenthe.

 

Avond, nacht of buiten kantoortijd
Meld uw ongewone voorval rechtstreeks bij uw gemeente via de klachtenlijn of het contactformulier van de gemeente.

Contactgegevens per gemeente

Meld een ongewoon voorval zo snel mogelijk bij de Provincie Drenthe. Melden kan via post@drenthe.nl of door te bellen naar 0592-365872.

U meldt het ongewone voorval bij de provincie als:

 • de provincie u een omgevingsvergunning milieu heeft verleend voor uw bedrijf of
 • als u bij de provincie een milieumelding heeft gedaan van het oprichten of veranderen van uw bedrijf
  Aanpak

Geef, zodra het voorval bekend is, gegevens door over:

 • de oorzaken en omstandigheden van het voorval
 • door het voorval vrijgekomen stoffen
 • andere gegevens die belangrijk zijn om de milieugevolgen van het voorval te kunnen beoordelen
 • al genomen of nog te nemen maatregelen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, beperken of ongedaan te maken
 • al genomen of nog te nemen maatregelen om te voorkomen dat het voorval zich weer voordoet

 

Verontreiniging in een weiland
Waarschuwingsborden bij bedrijf
Verontreiniging in een sloot