Sfeerbeeld: man loopt over smal bruggetje in natuur

Opdrachtgevers

De twaalf Drentse gemeenten en de provincie Drenthe zijn samen eigenaar van de RUD Drenthe en sturen deze samen aan. Alle dertien deelnemende partijen aan de RUD Drenthe hebben bij de start van de RUD Drenthe het milieubrede takenpakket ingebracht. Als eigenaar bewaken ze dat de RUD Drenthe zijn taken uitvoert. De RUD Drenthe bedient de klanten van de gemeenten en de provincie, maar het blijven de klanten van de gemeenten en de provincie. 

De gemeenten en de provincie blijven bevoegd gezag en eerste aanspreekpunt voor de samenleving. De gemeenten en provincie blijven daarbij verantwoordelijk voor het milieubeleid en prioriteitstelling in de handhaving op lokaal niveau. Het lokaal bestuur blijft dus prioriteiten stellen en beslissingen nemen. Bestuurders beslissen in vergunningverlening- en handhavingstrajecten. Toepassing van het instrument mandaat betekent dat het bevoegd gezag bevoegd blijft om in specifieke situaties zelf het besluit te nemen. 

Het bestuur, waarin de 12 gemeenten en de provincie zijn vertegenwoordigd, is gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken op milieugebied voor heel Drenthe. 

Wie zitten in het bestuur?

Samenstelling AB

Het algemeen bestuur bestaat uit een vertegenwoordiging vanuit elke gemeente en de provincie. De leden van het algemeen bestuur zijn:

 • Gedeputeerde E. van Dijk – Provincie Drenthe
 • Wethouder I. Berghuis – Gemeente Aa en Hunze
 • Wethouder B.J. ten Oever – Gemeente Assen
 • Wethouder B. Jansen – Gemeente Borger-Odoorn
 • Wethouder E. Holties – Gemeente Coevorden
 • Wethouder A. Haar – Gemeente De Wolden
 • Wethouder P. Schrik – Gemeente Emmen
 • Wethouder R. Bisschop – Gemeente Hoogeveen
 • Wethouder J. Bos – Gemeente Meppel
 • Wethouder R. Raven – Gemeente Midden-Drenthe
 • Wethouder R. Meijer – Gemeente Noordenveld
 • Burgemeester M. Thijsen – Gemeente Tynaarlo
 • Wethouder R. Masselink – Gemeente Westerveld

 

Samenstelling DB

Het algemeen bestuur heeft tot lid van het dagelijks bestuur van de RUD Drenthe benoemd: 

 • Gedeputeerde E. van Dijk – Provincie Drenthe
 • Wethouder B. Jansen – Gemeente Borger-Odoorn
 • Wethouder A. Haar – Gemeente De Wolden
 • Wethouder P. Schrik – Gemeente Emmen
 • Wethouder R. Meijer – Gemeente Noordenveld

Door de benoeming van de leden van het dagelijks bestuur wordt een evenwichtige spreiding over het werkgebied van de RUD Drenthe bereikt.  

 

Voorzitter

 • De voorzitter van de RUD Drenthe is Robert Meijer van de Gemeente Noordenveld.