Team Vergunningen

De werkzaamheden van dit team bestaan uit het in behandeling nemen van aanvragen voor een milieuvergunning. Tijdens zo'n procedure wordt beoordeeld of het verlenen van een vergunning mogelijk is. Hierbij wordt rekening gehouden met de invloed die de activiteiten hebben op de leefomgeving. De voorschriften staan altijd in verband met de activiteiten van een bedrijf. Soms zal een milieuvergunning deel uit maken van een Omgevingsvergunning.

Vaak is het nodig adviezen (geluid, bodem, milieu effecten rapportage) bij anderen in te winnen. Daarom wordt een procedure gevolgd, die enige weken tot maanden in beslag neemt

Voor activiteiten die minder belastend zijn voor de omgeving kan worden volstaan met een milieumelding. In dat geval zijn algemene voorschriften voor de werkzaamheden van het bedrijf uit het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer van toepassing.

Soms is maatwerk nodig en wordt een maatwerkvergunning verleend. Dit kan zich voordoen bij bijvoorbeeld een horecabedrijf in een bepaalde omgeving. De geluidsvoorschriften zijn in dat geval van toepassing voor die specifieke situatie.