• Home
  • Over de RUD Drenthe

RUD Drenthe

Wie zijn wij?

RUD Drenthe is een uitvoeringsorganisatie op het gebied van de milieuwetgeving, -regelgeving en - handhaving. Onze klanten zijn de gemeenten en de provincie Drenthe. Onze doelgroepen zijn bedrijven, instellingen (inrichtingen) en inwoners van Drenthe. De RUD Drenthe is betrokken bij de opdrachtgevers en de medewerkers kennen het gebied.

In mei 2011 is tijdens een Drentse bestuurlijke conferentie besloten dat er in Drenthe een RUD wordt opgericht. Schaalvoordeel moet zorgen voor de benodigde kwaliteitsimpuls en de mogelijkheden tot efficiƫnter en effectiever werken. In december 2012 werd het principebesluit genomen door de betrokken partners tot deelname aan een RUD Drenthe. In april 2013 volgde de bestuurlijke opdracht om een bedrijfsplan voor de RUD Drenthe op te stellen. In september 2013 hebben alle Drentse gemeenten en de provincie Drenthe ingestemd met de vorming van de RUD Drenthe in een gemeenschappelijke regeling (GR).

Wat doen wij?

Onze klanten kunnen er van op aan, dat wij de taken goed en volgens de bestuurlijk gemaakte afspraken uitvoeren. Wij ondersteunen onze klanten adequaat en deskundig. Wij denken mee met het behalen van de gemeentelijke en provinciale milieudoelstellingen. Wij streven daarbij naar eenduidigheid en waar nodig maatwerk. Wij borgen de noodzakelijke menskracht en kennis voor de uitvoering van deze taken.

Hoe werken wij?

Wij zijn klant- en oplossingsgericht. Wij zijn ons daarbij bewust van het maatschappelijk krachtenveld, waarin we functioneren. Wij gaan professioneel, integer en zorgvuldig om met het spanningsveld tussen de verschillende rollen (vergunningverlening en handhaving) binnen en buiten onze dienst. Wij zetten ons in voor een veilige, hele en schone leefomgeving in Drenthe.

Onze missie is:

"De Regionale Uitvoeringsdienst van en voor Drenthe"