Intro

Meestal wanneer we collega’s interviewen vragen we hoe ze bij de RUD Drenthe terecht gekomen zijn. Maar in dit interview stelden we collega Peter een andere vraag; hoe is de RUD Drenthe ontstaan met jou? Peter is namelijk een collega van het eerste uur.

Loopbaan

Wie is Peter?

Ik ben iemand van verandering, noem het een ontwikkelaar. Ik wil altijd nieuwe dingen doen, nieuwe dingen bedenken. Dat was vroeger al zo. Tijdens mijn middelbareschooltijd ontwikkelde ik een gevoel voor biologie, natuurkunde en scheikunde. Ik wilde graag een studie doen die deze elementen combineerde. Ik heb nog even aan automatisering gedacht, maar koos uiteindelijk voor milieukunde. Deze keuze maakte ik omdat bij milieukunde ontwikkeling altijd belangrijk blijft en ik er mijn technische en analytische kant in kwijt kon. Ik volgde mijn opleiding in Groningen aan het “Prof. H.C. van Hall instituut”, inmiddels beter bekend als “Van Hall Larenstein”. Ik specialiseerde mij in milieutechnologie, met aandachtsgebied  bodem. Daar zit mijn basis. Ik koos deze richting vanuit de motivatie om mijn leefomgeving te veranderen en verbeteren. Ik had het gevoel op deze manier iets te kunnen betekenen en bijdragen, mijn omgeving gezonder te maken, meer leefbaar.

Na mijn studie ben ik met veel plezier bij de gemeente Schoonebeek gaan werken als milieumedewerker. Ik werkte daar samen met nog een andere collega op het gebied van milieu. Ik heb daar zo’n 6 jaar gewerkt tot er een herindeling kwam en deze gemeente ophield te bestaan. De gemeente Schoonebeek ging bij de Gemeente Emmen horen. En door de groter wordende omvang van de gemeente Emmen werden zij bevoegd gezag voor de bodemtaken. Daar werd ik na het samengaan eerst bodemspecialist en daarna snel teamleider van het team Bodem. Na een organisatieaanpassing twee jaar later werd ik teamleider ‘gebruik’. Er was bij Emmen een team bouw en een team gebruik onder afdeling Vergunningen. Team gebruik ging met name over de vergunningen die met milieu en APV te maken hadden. Voorbeelden hiervan zijn bodembeschikkingen, milieumeldingen, saneringen  maar ook evenementenvergunningen, drank & horecavergunningen en parkeervergunningen. Ik was daar met veel plezier een coachende teamleider. En die coach, die ben ik eigenlijk altijd gebleven.

Toen duidelijk werd dat er omgevingsdiensten in het leven werden geroepen ben ik van het begin af aan betrokken geweest bij de oprichting van de RUD Drenthe. Doorontwikkelen en verder groeien, daar ligt namelijk mijn passie. Die kans zag ik bij het ontstaan van de omgevingsdiensten, ook in Drenthe. We staan als Drentse omgevingsdienst namelijk stevig, we hebben door een aparte organisatie te worden de mogelijkheid gekregen om te bewegen in de snel veranderende maatschappij. Onze techniek en specialismen worden steeds dieper doordat we alle specialisten bij elkaar hebben zitten. Vanuit de ontwikkelgedachte en -strategie leek mij de oprichting een goede stap om door te zetten, waar ik dan ook met beide benen in gesprongen ben als “kwartiermaker”. Nu zie ik hoe zo’n sterke verbindende en innovatieve kracht wij zijn geworden om organisaties en opdrachtgevers bij elkaar te brengen. We hebben de kracht om te ontwikkelen en blijven daarbij het grote plaatje zien: we zien ook het belang van bijvoorbeeld de ketenpartners (waterschappen, veiligheidsregio, de GGD, Rijkswaterstaat e.a.). We kunnen al deze lijntjes aan elkaar knopen.

Hoe ziet mijn werkdag eruit?

Mijn werkdag ziet er heel anders uit dan van veel collega’s. Ik ben niet meer inhoudelijk actief en ben bij de RUD Drenthe ook niet overgegaan vanuit Emmen als teamleider. Een bewuste keuze. Tijdens het ontstaan van de RUD Drenthe ging ik aan de slag als adviseur. Een van de eerste taken was het opzetten van zaakgericht werken. Er was nog niets om op te teren omdat alle andere omgevingsdiensten ook net begonnen waren en nog bezig waren met pionieren. Het was een grote verandering voor veel collega’s die ik daarin heb proberen te helpen.

Nog steeds ben ik adviseur binnen Team Advies; ik adviseer over alles wat met strategie en bedrijfsvoering te maken heeft. Hierbij kun je denken aan nieuwe projecten zoals de Omgevingswet; ik ben daarvoor aanjager binnen de RUD Drenthe. Ook ben ik bezig met ontwikkelprojecten, procesaanpassingen en kwaliteitsaudits. Nieuwe projecten geven mij veel plezier. Ook ben ik gids voor een interne ontwikkeling binnen onze organisatie, namelijk ‘zelforganisatie’. Daarbij komen mijn coachende vaardigheden weer goed van pas, ik wil collega’s graag stimuleren om te groeien. Dat vind ik het allerleukste aan mijn baan. Een organisatie en haar mensen verbeteren en laten doorgroeien. Afstappen van oude lijnen. Stilstand is achteruitgang, daarom loop ik graag voorop.

Wat is er zo fijn aan werken bij de RUD Drenthe?

Bij de RUD Drenthe krijg je de vrijheid om te bepalen waar je mee aan de slag gaat. Je krijgt als specialist de ruimte om te onderzoeken wat er nodig is op het gebied van jouw specialisme. Dat past bij mij. Ik wil graag gelijk schakelen met de werkvloer en met een thema aan de slag gaan als dat nodig is. Daar is ruimte voor nodig, die krijg ik ook.

Vrijheid is voor mij erg belangrijk, je eigen plan kunnen trekken. Vrijheid om te ontwikkelen, nieuwe dingen te bedenken en deze voor te stellen en daar mee aan de slag te gaan. Vooroplopen vind ik het mooiste wat er is. Nieuwe dingen geven me plezier.

  • Vrijheid om vanuit je eigen specialisme je werk te bepalen
  • Dynamische werkomgeving
  • Ruimte om door te ontwikkelen