Controlekoppels bestaande uit medewerkers van de politie, de douane en/of de Inspectie leefomgeving en Transport (ILT) selecteerden de transporten op de weg en begeleidden deze naar het controleterrein.

 

Op het controleterrein werden voertuigen en de bestuurders gecontroleerd door het controlekoppel. De ladingdocumenten werden gecontroleerd door de backoffice bestaande uit deskundigen van de ILT, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), FUMO, Omgevingsdienst Groningen, RUD Drenthe en de politie. Deze organisaties konden allemaal hun eigen systemen en achterban raadplegen voor een diepgaande analyse.

 

De backoffice kon ook gebruikmaken van dronebeelden van laadbakken gemaakt door het Aerosensing team van de ILT. Hierdoor hoefden inspecteurs niet zelf in laadbakken te klimmen om de lading te controleren. Naast het Aerosensing team was er ook een team voor monsterafname aanwezig. Zij konden ter plekke aangeven hoe een lading was samengesteld.

 

Van de 79 gecontroleerde voertuigen viel 62% binnen de doelgroep afval, mest/co-vergisting en/of dierlijke bijproducten. Bij 39 (49%) van de gecontroleerde voertuigen werden een of meer overtredingen geconstateerd. In totaal werden 91 maatregelen genomen zoals een proces-verbaal, vervolgonderzoek, bestuurlijke actie of monsterafname.

 

De volgende milieuovertredingen werden geconstateerd:

 • 2 gevallen van onjuist ingevulde Bijlage VII volgens de EVOA.
 • 1 geval waarbij geen Bijlage VII werd getoond volgens de EVOA.
 • 1 geval waarin de VIHB-vergunning niet kon worden getoond (wel afgegeven).
 • 1 geval waarin de IBC-keuring volgens het ADR niet in orde was.
 • 16 gevallen die nader onderzoek vereisen of waarvoor bestuurlijke actie nodig is:
  • 12 gevallen voor FUMO, Omgevingsdienst Groningen of de RUD Drenthe
  • 1 geval voor de NVWA
  • 3 gevallen voor de ILT.

 

De controles zijn succesvol en professioneel verlopen en hebben bijgedragen aan een betere samenwerking tussen de toezichthoudende en handhavende ketenpartners. De backoffice, waar de RUD Drenthe deel van uitmaakte, heeft tijdens de controles gezorgd voor een  belangrijke verdiepingsslag in de analyses.