De middag had een prikkelend programma. Er werd afgetrapt door RUD Drenthe collega Jacob Buist die ons meenam in het ontstaan van het Kenniscafé. Hij stelde ook meteen een paar vragen om over na te denken; “wie willen we ontmoeten in het Kenniscafé?” ”wat is een pakkende naam voor het netwerk waar het Kenniscafé onderdeel van is?” En, “waar moeten het over gaan?”.

Maurice Henssen van Bioclear earth gaf vervolgens een presentatie over de waarde van het landschap en de leefomgeving. Hij legde de verbinding tussen landschappelijke waarden en de bodem. Hoe beide gebruikt kunnen worden om de opgaven in de leefomgeving verder te brengen. Na zijn bijdrage gingen bezoekers van verschillende achtergronden (gemeenten, provincie, waterschap, omgevingsdienst en adviesbureaus) met elkaar in gesprek. Vanuit verschillende rollen en vakdisciplines werd gedeeld hoe naar landschappelijke waarden gekeken wordt. Er waren een aantal gemeenschappelijke delers. Samenwerken werd gezien als leidend en er werd een oproep gedaan om vooral de verhalen van de bodem te vertellen; leer van het verleden en kijk naar de mogelijkheden die bodem in de toekomst biedt.

Daarna nam Remco Drewes van Royal HaskoningDHV ons mee in het Drents beleid en de Omgevingswet. Hij keek terug op een project “Verkenning Gezamenlijk Bodembeleid Drenthe”. Na zijn presentatie volgenden enkele stellingen als ‘Veel maatschappelijke opgaven zijn bodemgerelateerd’ en “Wij denken en werken integraal aan opgaven, in lijn met de Omgevingswet”. Door links of rechts te gaan staan en de keuze te motiveren bij voor of tegen bij stellingen werd de zaal gestimuleerd tot een mooi gesprek.

We sloten de middag af met een verkenning van de behoeften voor komende bijeenkomsten en een gezellige netwerkborrel. Een geslaagde middag met mooie verhalen over onze bodem!

Ben jij er ook bij volgende keer? We houden je via onze website en Linkedin op de hoogte over de komende bijeenkomst. Die staat gepland op 11 oktober 2022.