Je mag als particulier onder bepaalde voorwaarden zelf asbesthoudende materialen verwijderen. Als het asbesthoudend materiaal bestaat uit maximaal 35 m² dan hoeft er geen asbestinventarisatierapport te worden opgesteld. De voorwaarden zijn:

  • Het gaat om geschroefde asbesthoudende platen waarin asbesthoudende vezels hechtgebonden zijn, niet zijnde dakleien
  • Het gaat om asbesthoudende vloertegels of niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking
  • Er komt niet meer dan 10 m³ sloopafval vrij

Geldt bovenstaande niet voor jou?

Dan ben je verplicht een asbestinventarisatierapport te laten opstellen door een gecertificeerd bedrijf (inventarisatiebureau) en dus ook het asbest te laten saneren door een gecertificeerd bedrijf.

 

Geldt bovenstaande wel voor jou?

Let er dan op dat je een melding moet doen bij jouw gemeente via het Omgevingsloket. Na het doen van een melding krijg je veelal binnen een week toestemming. Daarbij ontvang je een formulier om jouw asbest dubbel verpakt in te kunnen leveren bij jouw gemeente. Ook verstrekken sommige gemeenten verpakkingsmateriaal en/of beschermingsmiddelen zoals wegwerpkleding, mondkapjes of handschoenen.

Wees voorzichtig met asbest

Volg altijd de procedure voor het verwijderen en inleveren van asbest. Allereerst kan het onjuist verwijderen van asbest gevolgen hebben voor jezelf of mensen in je omgeving. Daarnaast kunnen er boetes worden gegeven wanneer de regels niet worden gevolgd (saneren verwijderen van asbest) zonder dit bij de gemeente gemeld te hebben of wanneer er bijvoorbeeld asbest wordt gedumpt in de natuur. Dan krijg je, naast een boete, ook de rekening voor het onderzoek van een laboratorium en het opruimen van het asbest. En die kosten zijn vaak vele malen hoger dan wanneer je een gecertificeerd bedrijf inhuurt.

Vragen?

Wil je meer informatie over het verwijderen van asbest? Dan kun je contact opnemen met onze asbestspecialisten via asbest@ruddrenthe.nl.

Wat is asbest?

Lees meer over wat asbest is en waarom je voorzichtig moet zijn bij het saneren van asbest.