Onze rol

Om een duurzaam bodemgebruik te realiseren voeren wij diverse bodemtaken uit voor onze gemeenten en provincie. Daarvoor werken bij de RUD Drenthe meerdere bodemdeskundigen. Zij verstrekken informatie aan burgers en bedrijven, adviseren, voeren projecten uit, verlenen vergunningen en houden toezicht op activiteiten in en op de bodem.

Je komt ons bijvoorbeeld tegen als je werkt met verontreinigde grond, bij een incident of wanneer je wilt gaan bouwen en er grond wordt ontgraven en afgevoerd. Daarbij gelden strikte regels. Deze regels staan onder meer in de Omgevingswet (Ow) en het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Wij controleren op naleving van deze regels.

Nieuws en actualiteit

Recente publicaties

1/21