Duurzame energie in onze bodem

Er zijn verschillende systemen die worden ingezet om gebruik te maken van de duurzame energie in onze bodem. Zo kun je bijvoorbeeld aardwarmte in de diepe ondergrond gebruiken. Ook wordt er warmte en kou in de ondiepe ondergrond gebruikt. Lees meer over verschillende bodemenergiesystemen op de website van Rijkswaterstaat.

Lees meer over wat de Provincie Drenthe doet met bodemenergiesystemen op de website.

Onze rol

Wij beoordelen de meldingen en voeren toezicht uit op de aanleg van Warmte en Koude Opslagen (WKO) die bestaan uit zogenaamde gesloten systemen. Voor de aanleg van deze systemen wordt diep in de bodem geboord en worden middelen gebruikt om de boorwanden te verstevigen. Wij zien erop toe dat de gesloten WKO-installaties op de juiste wijze worden geïnstalleerd. Dit vanwege het feit dat deze systemen een koelmiddel bevatten dat bij foutieve installatie tijdens gebruik kan leiden tot bodemverontreiniging. Ook beoordelen wij of er meerdere systemen zijn die elkaar niet negatief beïnvloeden.

Vragen? 

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen via onze contactpagina. Onze collega’s nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. 

Interessant?

Lijkt het je interessant om bodemspecialist te worden bij de RUD Drenthe? Lees meer over ons, neem een kijkje bij onze openstaande vacatures of stuur een open sollicitatie.