Duurzame energie in onze bodem

Met bodemenergie kunnen onder meer gebouwen, woningen, kassen en fabrieken op een duurzame manier worden
verwarmd en gekoeld. Er zijn twee soorten bodemenergiesystemen die worden ingezet om gebruik te maken van de duurzame energie in onze bodem: gesloten systemen en open systemen. Lees meer over de verschillende bodemenergiesystemen, en de regels die van toepassing zijn bij het aanleggen en onderhouden van deze systemen, op de website Informatiepunt Leefomgeving.

Gesloten bodemenergiesystemen

Het installeren van een gesloten bodemenergiesysteem moet worden gemeld via het Omgevingsloket. Voor grote gesloten bodemenergiesystemen (> 70 kW) en gesloten bodemenergiesystemen die in een interferentiegebied worden aangelegd moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd via het Omgevingsloket.

 

Open bodemenergiesystemen

Voor het installeren van een open bodemenergiesysteem moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd via het Omgevingsloket.

Onze rol

Wij beoordelen de meldingen en vergunningaanvragen en voeren toezicht uit op de aanleg en het gebruiken van open en gesloten bodemenergiesystemen. Voor de aanleg van deze systemen wordt diep in de bodem geboord en worden middelen gebruikt om de boorwanden te verstevigen. Wij zien erop toe dat de bodemenergiesystemen op de juiste wijze worden geïnstalleerd en onderhouden. Zo worden ongewenste negatieve effecten van de systemen op de bodem voorkomen. Ook beoordelen wij of een aan te leggen bodemenergiesysteem de werking van andere al aanwezige systemen zal beïnvloeden.

Vragen? 

Heb je naar aanleiding van deze informatie nog vragen? Dan kun je contact met ons opnemen via onze contactpagina. Onze collega’s nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op. 

Interessant?

Lijkt het je interessant om bodemspecialist te worden bij de RUD Drenthe? Lees meer over ons, neem een kijkje bij onze openstaande vacatures of stuur een open sollicitatie.