Overzicht bodemtaken

 • Verstrekken van vergunningen op grond van de Omgevingswet
 • Beoordelen bodemonderzoeken
 • Adviseren over bodemkwaliteit bij aanvragen omgevingsvergunningen bouw en milieu
 • Toezicht houden op graafwerkzaamheden en bodemsaneringen
 • Adviseren opdrachtgevers bij opstellen van bodembeleid en bodemkwaliteitskaarten
 • Toezicht houden op naleving van de bodemregels bij bedrijven
 • Verstrekken van historische bodeminformatie
 • Toezicht en handhaving op niet-gemelde bodemwerkzaamheden op basis van data en surveillance.

Je kunt bij de RUD Drenthe onder meer terecht als je wilt:

 • graven in de grond
 • een sanering wilt uitvoeren
 • grond of baggerspecie wilt toepassen in landbodem
 • bouwstoffen wilt toepassen, bijvoorbeeld staalslakken

Meldingsplicht

Voor bovengenoemde milieubelastende activiteiten kan een meldingsplicht en/of informatieplicht gelden. Je doet een melding via het Omgevingsloket. Na ontvangst van jouw melding krijg je hiervan per e-mail een bevestiging.

Vragen? 

Heb je naar aanleiding van deze informatie nog vragen? Dan kun je contact met ons opnemen via onze contactpagina. Onze collega’s nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op. 

Bodemverontreiniging

Een ieder heeft de plicht om een bodemverontreiniging- of sanering te melden bij het bevoegd gezag. Lees hierover meer op onze pagina over bodemverontreiniging- en sanering.