Melden werkzaamheden

 

Grond

Wanneer je  grond gaat toepassen, dan is het van belang dat je dit meldt bij het Omgevingsloket. Dit is vastgesteld in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Doe dit minimaal 1 week voor je aan de slag gaat. Bij het toepassen van schone grond in hoeveelheden vanaf 50 kubieke meter hoef je alleen gegevens van de toepassingslocatie van de grond te melden. Je moet echter wel kwaliteitsgegevens zoals een milieuverklaring bodemkwaliteit kunnen overleggen wanneer een toezichthouder daar om vraagt.

 

Bouwstoffen

Bij het toepassen van  bouwstoffen is het niet nodig een melding te doen. Bij de volgende situaties is het wel nodig  om gegevens en bescheiden van de toepassing te verstrekken:

– bij het toepassen van AVI-bodemassen;
– bij het toepassen van immobilisaten.

Je moet echter wel een milieuverklaring bodemkwaliteit kunnen overleggen wanneer een toezichthouder daar om vraagt. Gegevens en bescheiden van de toepassing van AVI-bodemassen en immobilisaten kunnen aan het bevoegd gezag worden verstrekt via het Omgevingsloket.

Onze rol

De gemeenten en de provincie zijn verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van grondstromen. In Drenthe voeren wij namens hen het toezicht en handhaving uit en beoordelen wij of bovenstaande volgens de regels gebeurt. Het is dus van belang dat je melding doet bij het toepassen van grond- en bouwstoffen. Je kunt onze collega’s tegenkomen op een gemelde locatie, maar we doen ook aan gebiedscontroles.

Vragen? 

Heb je naar aanleiding van deze informatie nog vragen? Dan kun je contact met ons opnemen via onze contactpagina. Onze collega’s nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op. 

Bodeminformatie- en onderzoek

Wil je meer weten over de kwaliteit van de bodem? Lees hier meer over op onze pagina over bodeminformatie- en onderzoek.