Melden werkzaamheden

 

Grond

Wanneer u meer dan 50 kubieke meter grond gaat toepassen, dan is het van belang dat u dit meldt bij het Meldpunt bodemkwaliteit van Rijkswaterstaat. Dit is vastgesteld in het Besluit bodemkwaliteit. Doe dit minimaal vijf dagen voor u aan de slag gaat. Bij het toepassen van schone grond in hoeveelheden vanaf 50 kubieke meter hoeft u alleen de toepassingslocatie van de grond te melden.

 

Bouwstoffen

Bij het toepassen van de meeste bouwstoffen is het niet nodig een melding te doen. Bij de volgende situaties is het wel nodig dit te melden:
– bij het gebruik van IBC-bouwstoffen;
– bij het hergebruiken van bouwstoffen door dezelfde eigenaar.

Als u eigenaar bent van bouwstoffen en deze opnieuw wilt toepassen onder dezelfde condities en zonder bewerking, dan moet u dit uiterlijk vijf werkdagen voor toepassing melden. U kunt een melding doen via het Landelijke Meldpunt Bodemkwaliteit.

Onze rol

De gemeenten en de provincie zijn verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van grondstromen. In Drenthe voeren wij namens hen het toezicht en handhaving uit en beoordelen wij of bovenstaande volgens de regels gebeurt. Het is dus van belang dat u melding doet bij het toepassen van grond- en bouwstoffen. U kunt onze collega’s tegenkomen op een gemelde locatie, maar we doen ook aan gebiedscontroles.

Vragen? 

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen via onze contactpagina. Onze collega’s nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. 

Bodeminformatie- en onderzoek

Wilt u meer weten over de kwaliteit van de bodem? Lees hier meer over op onze pagina over bodeminformatie- en onderzoek.