Bij ons werken

  • Vergunningverleners die toestemming geven voor de uitvoering van bodemsaneringen en meldingen en evaluatieverslagen afhandelen. Zij handelen aanvragen gebruik bodemenergiesystemen af en beoordelen of er meerdere systemen zijn die elkaar niet negatief beïnvloeden.
  • Adviseurs die derden bodeminformatie verstrekken, bodemrapporten beoordelen en adviseren bij omgevingsvergunningen.
  • Toezichthouders die erop toezien dat saneringen en meldingen goed worden uitgevoerd, voldaan wordt aan de informatieplicht en dat regels voor het toepassen van grond- en bouwstoffen worden nageleefd. Zij zien erop toe dat de bodemenergiesystemen op de juiste wijze worden geïnstalleerd. Je kunt onze collega’s tegenkomen op een gemelde locatie, maar we doen ook aan gebiedscontroles.
  • Projectleiders die ingezet worden bij uiteenlopende bodemprojecten, zoals bodemsaneringen.
  • Gebiedsbeheerders verantwoordelijk voor gebiedsgericht grondwaterbeheer in Assen, Coevorden, Emmen en Hoogeveen.

Bovenstaande bodemdeskundigen worden ondersteund door onze bodemjuristen.

Vragen? 

Heb je naar aanleiding van deze informatie nog vragen? Dan kun je contact met ons opnemen via onze contactpagina. Onze collega’s nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op. 

Bij ons werken?

Lijkt het je interessant om bodemspecialist te worden bij de RUD Drenthe? Lees meer over ons, neem een kijkje bij onze openstaande vacatures of stuur een open sollicitatie.