Bij ons werken

  • Vergunningverleners die toestemming geven voor de uitvoering van bodemsaneringen of de aanleg van bodemenergiesystemen
  • Adviseurs die derden bodeminformatie verstrekken, bodemrapporten beoordelen en adviseren bij ruimtelijke plannen
  • Toezichthouders die erop toezien dat saneringen goed worden uitgevoerd en regels voor het toepassen van grond- en bouwstoffen worden nageleefd.
  • Projectleiders die ingezet worden bij uiteenlopende bodemprojecten, zoals bijvoorbeeld bodemsaneringen
  • Gebiedsbeheerders verantwoordelijk voor gebiedsgericht grondwaterbeheer

Bovenstaande bodemdeskundigen worden ondersteund door onze bodemjuristen.

Vragen? 

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen via onze contactpagina. Onze collega’s nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. 

Bij ons werken?

Lijkt het je interessant om bodemspecialist te worden bij de RUD Drenthe? Lees meer over ons, neem een kijkje bij onze openstaande vacatures of stuur een open sollicitatie.