Doelstellingen Drenthe

Deze doelstellingen vragen om concrete maatregelen en plannen in het heden voor zowel inwoners als van het bedrijfsleven in Drenthe. Voor de bedrijven geldt daarvoor wet- en regelgeving. Zo gaat in juli 2022 het ‘Besluit activiteiten leefomgeving’ in werking. Dat zorgt bijvoorbeeld voor steeds sterkere concretisering van vereiste maatregelen die bedrijven bij bepaalde drempelgebruikswaardes moeten treffen. De urgentie achter genoemde doelstellingen is groot, waardoor het onderwerp en de taak die wij als RUD daarin hebben prioritair is geworden.  

Verwachtingen RUD

Onze verwachting is dat de urgentie tot het treffen van energiebesparende maatregelen in de toekomst nog verder zal toenemen. Dit wordt onderschreven in de eerste Klimaat- en Energieverkenning (KEV) 2019 van minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat.

Elke gemeente, provincie en waterschap werkt binnen één van de dertig regio’s samen met stakeholders aan een Regionale Energie Strategie (RES). De RES is een instrument om te komen tot keuzes voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag- en energie-infrastructuur.

Wij adviseren over de mogelijkheden van energietransitie en dit vraagt ons om specifieke vakkennis te vergaren en bij te houden op gebied van de naleving van de verplichting tot het treffen van energiebesparingsmaatregelen. Want deze zullen van bedrijven verplicht gevraagd gaan worden.  

Onze rol

De RUD Drenthe zal in de toekomst de vakkennis van onze experts gaan delen op het gebied van energiebesparing en daarop energietoezicht gaan uitvoeren. Op het gebied van windenergie heeft de RUD al een rol in Drenthe. We adviseren rondom vergunningverlening, voeren toezicht uit en adviseren op het gebied van geluid. Lees hierover meer op onze windenergiepagina. Ook zonne-energie is sterk opkomend in onze provincie. Op dat gebied adviseren wij bedrijven over energietransitie.

Nieuws en actualiteit

Recente publicaties

1/3