Verwachtingen

Het ondernemen van actie op deze maatregelen wordt steeds urgenter. De energieagenda van de provincie is namelijk ambitieus. In 2020-2023 moeten al flinke stappen gezet worden. In 2050 wil Drenthe zelfs energieneutraal zijn. Dat wil zeggen; er wordt net zoveel hernieuwbare energie geproduceerd als er wordt gebruikt om te wonen, leven en werken.

Door de hoge urgentie is de taak die wij daar als RUD Drenthe in hebben prioritair geworden. Daarnaast is onze verwachting dat het treffen van energiebesparende maatregelen in de toekomst alleen nog maar groter zal worden. Dit wordt onderschreven in de eerste Klimaat- en Energieverkenning (KEV) 2019 van minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat.

Wanner heb je als bedrijf energiebesparingsplicht?

Per 1 juli 2019 is er de informatieplicht energiebesparing. U hebt als bedrijf of instelling een energiebesparingsplicht wanneer u per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) verbruikt. Is dat het geval voor uw bedrijf? Dan bent u op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht om elke vier jaar te voldoen aan de informatieplicht en de energiebesparende maatregelen te nemen. Deze maatregelen hebben, mits er voldaan wordt aan de randvoorwaarden, allen een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Rapporteren in het kader van de informatieplicht energiebesparing kunt u doen in het eLoket van de RvO.

Rol RUD

De RUD Drenthe voert namens de gemeenten en de provincie alle milieutaken uit, hieronder valt ook het onderwerp toezicht op energiebesparende maatregelen. De RUD Drenthe heeft de expertise op het gebied van energietoezicht en een adviserende rol bij vergunningen op het gebied van energiebesparing.

Waar wordt naar gekeken?

Onze toezichthouders letten bijvoorbeeld op de aanwezigheid van een energieregistratie- en bewakingssysteem, isolatie van leidingen en appendages, LED verlichting (ipv TL), dak- en spouwmuurisolatie, schemer schakelaars en zo nog een aantal maatregelen voor het besparen van energie. Ook moet elk kantoorgebouw per 1 januari 2023 minimaal energielabel C hebben. Lees meer over de wet- en regelgeving op InfoMil. Wilt u zeker weten welke regels er op uw bedrijf van toepassing zijn? Kijk dat op de wetchecker van de RVO.

Toezicht

Onze toezichthouders komen op afspraak langs en nemen samen met u de ingediende rapportage (vanuit de informatieplicht) door. Er wordt gezamenlijk een ronde door het bedrijf gedaan en overleg gevoerd over wanneer eventuele openstaande acties uitgevoerd worden. Dit wordt dan vastgelegd in een brief die u van ons ontvangt. In sommige gevallen moeten er nog veel maatregelen worden getroffen en lukt het niet altijd om dat in één keer te doen. Hier hebben we alle begrip voor, in dat geval kan er een plan van aanpak  worden ingediend.

Wij houden toezicht, adviseren en overleggen waar mogelijk, maar we adviseren bedrijven ook om zich te laten informeren door een energieadviseur. Zij kunnen namelijk ook voorlichting geven over:

  • Subsidies van het rijk
  • Nog meer mogelijke maatregelen
  • De terugverdientijden – 5 jaar of minder
  • Ook kunnen ze interessante maatregelen tonen welke een langere terugverdientijd heeft, maar die toch heel interessant is voor u of uw bedrijf

Vragen? 

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen via onze contactpagina. Onze collega’s nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. 

Bouwlawaai

Ervaart u hinder in uw omgeving afkomstig van bouwlawaai? Lees daarover meer op onze pagina over bouwlawaai.