Tijdelijk lawaai

Bouwlawaai wordt gekenmerkt door het feit dat het tijdelijk is. Als het project af is, is er geen bouwlawaai meer. Daarom is de acceptatie van bouwlawaai qua geluidniveaus hoger dan bij constant geluid.  

Ook voor bouwlawaai is wet- en regelgeving van toepassing. De bescherming tegen bouwlawaai of bijvoorbeeld sloop is op verschillende wijzen gereguleerd, maar vaak geldt het Besluit bouwwerken en leefomgeving (Bbl).

Onze rol

Onze collega’s worden ingezet om te adviseren bij het beperken van klachten, ze controleren op naleving van de regels en treden handhavend op wanneer deze niet worden nageleefd.  

Vragen? 

Heb je naar aanleiding van deze informatie nog vragen? Dan kun je contact met ons opnemen via onze contactpagina. Onze collega’s nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op. 

Industrielawaai

Ervaar je hinder in uw omgeving afkomstig van industrie? Lees daarover meer op onze pagina over industrielawaai.