Vergunning

Voor het organiseren van een evenement is veelal een vergunning nodig die bij de desbetreffende gemeente kan worden aangevraagd. De RUD Drenthe bespreekt met de gemeente en de organisatoren van een evenement de mogelijkheden en belemmeringen van het evenement. In de vergunning komen de voorschriften over geluid te staan. Wat deze voorschriften precies zijn bepaalt een gemeente zelf.

Onze rol

De RUD Drenthe adviseert de gemeenten bij het opstellen van deze voorschriften, waar rekening wordt gehouden met de wensen van een gemeente, de organisatoren en de omgeving van de locatie. Daarnaast adviseren we bij toezicht en handhaving op de voorschriften in een dergelijke vergunning.

In sommige gevallen adviseren we tijdens een evenement geluidsmetingen uit te laten voeren. Bij grote evenementen is de organisator hiertoe vaak verplicht. Zo kan er meteen worden ingegrepen.

Vragen? 

Heb je naar aanleiding van deze informatie nog vragen? Dan kun je contact met ons opnemen via onze contactpagina. Onze collega’s nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op. 

Weg- en railverkeerslawaai

Ervaar je hinder in uw omgeving afkomstig van weg- en railverkeerslawaai? Lees daarover meer op onze pagina over weg- en railverkeerslawaai.