Vergunning

Voor het organiseren van een evenement is veelal een vergunning nodig die bij de desbetreffende gemeente kan worden aangevraagd. De RUD Drenthe bespreekt met de gemeente en de organisatoren van een evenement de mogelijkheden en belemmeringen van het evenement. In de vergunning komen de voorschriften over geluid te staan. Wat deze voorschriften precies zijn bepaalt een gemeente zelf, vaak terug te vinden in de Algemene Plaatselijke Verordening of in het evenementenbeleid.  

Onze rol

De RUD Drenthe adviseert de gemeenten bij het opstellen van deze voorschriften, waar rekening wordt gehouden met de wensen van een gemeente, de organisatoren en de omgeving van de locatie. Daarnaast handhaven wij op de voorschriften in een dergelijke vergunning.

In sommige gevallen voeren we tijdens een evenement geluidsmetingen uit, bij grote evenementen is dit vaak verplicht. We houden dan de geluidswaarden bij en overleggen met de organisatoren als de hoogte van de waarden buiten de afgesproken grens vallen. Zo kan er meteen worden ingegrepen.

Vragen? 

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen via onze contactpagina. Onze collega’s nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. 

Weg- en railverkeerslawaai

Ervaart u hinder in uw omgeving afkomstig van weg- en railverkeerslawaai? Lees daarover meer op onze pagina over weg- en railverkeerslawaai.