Chronische effecten

Als mensen lange tijd aan te veel geluid blootstaan, kan dat leiden tot chronische effecten, zoals verhoogde bloeddruk en verhoogde niveaus van het stresshormoon cortisol. Dit verhoogt het risico op hart- en vaatziekten. Ook kan geluid een negatieve invloed hebben op de leerprestaties van kinderen. Wetenschappers denken dat een rustige omgeving helpt om te herstellen van de negatieve effecten van geluid.

Groeiend probleem

In de toekomst verwachten we meer gezondheidsproblemen door geluid. Er komt steeds meer geluid. Bovendien worden steeds meer woningen  en andere gevoelige bestemmingen dicht bij bronnen van geluid, zoals een snelweg, gebouwd. Gezondheidskundige effecten van geluid verdienen daarom aandacht van beleidsmakers en overheden. De Omgevingswet geeft gemeenten meer ruimte om zelf afwegingen te maken in de ruimtelijke ordening. Het is belangrijk om gezondheid bij die afwegingen te betrekken.

Vragen? 

Heb je naar aanleiding van deze informatie nog vragen? Dan kun je contact met ons opnemen via onze contactpagina. Onze collega’s nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op. 

Bouwlawaai

Ervaar je hinder in uw omgeving afkomstig van bouwlawaai? Lees daarover meer op onze pagina over bouwlawaai.