Geluidgevoelige bestemmingen

Indien voor nieuwe geluidgevoelige bestemmingen (bijv. woningen) binnen de geluidzones van industrieterreinen, wegen en spoorlijnen niet aan de voorkeursgrenswaarde wordt voldaan, kan onder voorwaarden een hogere grenswaarde worden vastgesteld. Deze voorwaarden zijn afhankelijk van het hogere waarde beleid van de betreffende gemeente. Ook gelden vanuit de wet- en regelgeving maximaal vast te stellen grenswaarden. Wij adviseren de gemeenten bij het opstellen van een concept besluit hierover.

Vragen? 

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen via onze contactpagina. Onze collega’s nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. 

Bouwlawaai

Ervaart u hinder in uw omgeving afkomstig van bouwlawaai? Lees daarover meer op onze pagina over bouwlawaai.