Industrielawaai en de RUD Drenthe

Veel bedrijven liggen niet op een gezoneerd terrein, maar vallen wel onder de noemer industrielawaai. Dit zijn bijvoorbeeld agrarische bedrijven, horeca, supermarkten enzovoort. Hiervoor gelden vaak algemene regels. In enkele gevallen is er sprake van vergunningsvoorschriften. 

Rol van onze geluidspecialisten:

  • Het toetsen en beoordelen van akoestische onderzoeken van bedrijven voor inpasbaarheid in de omgeving 
  • Het maken van voorstellen voor vergunningvoorschriften 
  • Het toetsen in het kader van zonebeheer; past het bedrijf binnen de vastgestelde geluidzone 
  • De beoordeling in het kader van bestemmingsplannen als een bedrijf zich wil vestigen of uitbreiden 
  • De beoordeling in het kader van bestemmingsplannen voor woningen binnen de geluidzone van industrieterreinen 

Vragen? 

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen via onze contactpagina. Onze collega’s nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. 

Bouwlawaai

Ervaart u hinder in uw omgeving afkomstig van bouwlawaai? Lees daarover meer op onze pagina over bouwlawaai.