Wetgeving en normen

De wetgeving rondom verkeerslawaai wordt geregeld in de Wet geluidhinder. Deze normen gelden echter alleen bij nieuwe situaties (nieuwbouw of aanleg van een weg) en veranderingen van de weg. Wij voeren geen geluidsmetingen uit voor verkeerslawaai. Voor vragen en klachten met betrekking tot rijkswegen en spoorwegen verwijzen wij u door naar het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Heeft u klachten over individuele voertuigen? Dan verwijzen wij u door naar de politie. 

Onze rol

Onze geluidspecialisten adviseren in opdracht van de gemeenten of provincie over ontwikkelmogelijkheden binnen bestemmingsplannen. Dit doen wij voor initiatieven van burgers en ontwikkelaars, maar ook voor de gemeenten. We voeren berekeningen uit voor toetsing aan de geldende regelgeving, maar denken ook actief mee in oplossingen en mogelijkheden.  

Vragen? 

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen via onze contactpagina. Onze collega’s nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. 

Industrielawaai

Ervaart u hinder in uw omgeving afkomstig van industrie? Lees daarover meer op onze pagina over industrielawaai.