Sommige bedrijven stoten namelijk schadelijke stoffen uit. Denk hierbij aan de agrarische sector of de voedingsmiddelenindustrie. Het gaat hierbij om emissies van fijnstof of stikstofoxide. Wij beoordelen in deze gevallen wat wel en niet kan om de risico’s voor onze leefomgeving zo klein mogelijk te laten zijn. Ingegeven door de luchtkwaliteitseisen volgens de EU ligt er veel focus op stikstofoxides en fijnstof, terwijl de lokale problematiek ook invloed heeft op onze luchtkwaliteit. Lees hierover meer op onze pagina over lokale luchtverontreiniging. 

Smog

Ook grootschalige luchtverontreiniging kan in Drenthe zorgen voor een slechte luchtkwaliteit. De oorzaak voor dergelijke (smog)situaties ligt niet in, maar juist buiten Drenthe of zelfs bij bronnen in het buitenland. Wij als RUD Drenthe signaleren deze situaties wel, maar behandelen deze niet. Het is het RIVM als landelijk instituut dat in die gevallen de analyses van de luchtkwaliteit maakt en daar gedragsadviezen voor opstelt en publiceert.  

Vragen? 

Heb je naar aanleiding van deze informatie nog vragen? Dan kun je contact met ons opnemen via onze contactpagina. Onze collega’s nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op. 

Lokale luchtverontreiniging 

Lees meer over de lokale problematiek die invloed heeft op onze luchtkwaliteit en zie wat je zelf zou kunnen doen om de lucht in jouw omgeving te verbeteren.