Luchtvaart in Drenthe

Zomaar met een luchtvaartuig landen of opstijgen buiten een officieel vliegveld is in de provincie Drenthe niet toegestaan. Dit staat beschreven in de Wet luchtvaart. In de beleidsnota luchtvaart van de provincie Drenthe kunt u meer lezen over het specifieke luchtvaartbeleid van Drenthe. Zo zijn er bijvoorbeeld gevallen waarbij andere regels kunnen worden toegestaan dan in deze beleidsnota staan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • Luchtballonnen
 • Traumahelikopters die gebruikt worden bij dringende zaken
 • Drones die niet zwaarder zijn dan 25 kilogram

Voor andere luchtvaartuigen kan het college van Gedeputeerde Staten het goed vinden dat er niet op een officieel vliegveld wordt opgestegen of geland. Zij verlenen dan een ontheffing. Je kunt hierbij denken aan luchtvaartuigen als helikopters, zweeftoestellen of watervliegtuigen. Voor de volledige lijst kunt u de beleidsnota luchtvaart van de Provincie Drenthe raadplegen.

Vrijstellingen

Vrijstelling voor een van de luchtvaartuigen die hierboven vermeld staan valt onder de TUG-ontheffing. Als er een dergelijke vrijstelling wordt aangevraagd, dan wordt er binnen vier weken aangegeven of dit wel of niet wordt toegestaan. In de beleidsregel die gebruikt wordt voor de ontheffing staan twee soorten vrijstellingen, de locatie gebonden ontheffing en de generieke ontheffing. Daarnaast geldt dat voor sommige gebieden in Drenthe geen vrijstelling mag worden gegeven. Denk hierbij aan de Natura 2000-gebieden.

Dit is een vrijstelling die alleen geldt voor een bepaalde plek. Deze vrijstelling kunt u aanvragen voor:

 • Evenementen
 • Projecten
 • Eenmalige vluchtdagen voor landingen of starts op één dag of meer dagen. Dit mag niet meer dan 12 dagen per jaar op dezelfde plek

Dit is een vrijstelling die geldt voor de hele provincie. In een dergelijk geval gaat de ontheffing ook voor een verklaring van geen bezwaar (vvgb) naar de gemeenten. Daarnaast zijn er een aantal spelregels van toepassing:

 • Word er gevlogen? Dat dient daarvoor 24 uur van tevoren een melding worden gedaan
 • De vrijstelling is geldig voor twaalf maanden of minder
 • Er mag twaalf dagen of minder per jaar gebruik van worden gemaakt
 • Starten en landen mag niet meer dan twee keer per dag 

Kosten van een aanvraag voor vrijstelling Luchtvaart

Als iemand een aanvraag voor vrijstelling doet, moet daarvoor worden betaald. De kosten voor een aanvraag voor vrijstelling luchtvaart heten legestarieven. De bedragen zijn verschillend, lees in onderstaande tab meer over de verschillende kosten. 

 • Het behandelen van een aanvraag voor een besluit zoals bedoeld in artikel 8.43 van de Wet Luchtvaart kost €800,00
 • Het behandelen van een aanvraag voor een generieke ontheffing (zoals bedoeld in artikel 8a.51 van de Wet Luchtvaart) kost €160,00
 • Het behandelen van een aanvraag voor een besluit zoals bedoeld in artikel 8.64 van de Wet Luchtvaart kost €520,00. 

Let op: het kan zijn dat iemand een aanvraag doet en later bedenkt dat het niet meer hoeft. Als Gedeputeerde Staten dan al bezig is met de aanvraag moet er toch een bedrag worden betaald. Dit is de helft van het bedrag wat betaald moet worden als de aanvraag wel door zou gaan. 

Kijk op de website van de provincie Drenthe voor meer informatie of het aanvragen van een TUG-ontheffing.

Onze rol

De medewerkers van de RUD Drenthe behandelen en beoordelen de TUG-ontheffingen namens de provincie Drenthe. Dit doen wij in goed overleg met de provincie en de 12 Drentse gemeenten.

Nieuws en actualiteit

Recente publicaties

1/15