Onze rol

Samen met de provincie en onze gemeenten streven we naar een zo veilig mogelijke leefomgeving. Daarom controleren onze toezichthouders bij bedrijven of ze zich houden aan de milieuregels. Hierbij kun je denken aan garagebedrijven, detailhandel, autospuiterijen, zware industrie en agrarische bedrijven, maar ook horecagelegenheden. Er wordt onder meer gelet op opslag, gevaarlijke stoffen, stankoverlast en geluidsoverlast. 

Nieuws en actualiteit

Recente publicaties

1/21