Externe veiligheid

Onze collega’s van externe veiligheid zijn een belangrijke schakel. Zij adviseren onze vergunningverleners, stellen gezamenlijk vergunningen op en leggen normen vast, waar onze toezichthouders weer op controleren. 

Er zijn veel milieurisico’s waar de RUD Drenthe op controleert. Bij externe veiligheid gaat het om de risico’s van de productie, opslag, het gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen. Een risico als gevolg van externe veiligheid is bijvoorbeeld een brand of explosie of verspreiding van een gifwolk.  

De RUD Drenthe is op verschillende manieren betrokken: 

  • Wij verlenen vergunningen aan bedrijven en controleren daarop 
  • We beheren de gegevens van risicovolle activiteiten en het Register externe veiligheidsrisico’s (REV) 
  • We adviseren gemeenten en de provincie over ruimtelijke plannen (Omgevingsplannen) in relatie tot risicovolle activiteiten 
  • We beoordelen kwalitatieve risicoanalyses (QRA) en ten behoeve van ruimtelijke plannen stellen we deze op
  • We adviseren intern onze collega’s bij het verlenen van vergunningen en het houden van toezicht 
  • We delen kennis met onze gemeenten, provincie en veiligheidsregio Drenthe  

Zo werken we aan een zo veilig mogelijke leefomgeving voor alle inwoners in Drenthe. Dit doen we zodat de risico’s van bedrijven met gevaarlijke stoffen niet groter zijn dan landelijk met elkaar is afgesproken.  

Voor meer informatie over de wet- en regelgeving voor externe veiligheid kunt u terecht op de websites van InfoMil, Relevant en het RIVM. 

Vragen? 

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen via onze contactpagina. Onze collega’s nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. 

Toezicht per branche

De RUD Drenthe voert toezicht uit bij vergunningplichtige en meldingsplichtige bedrijven in Drenthe. Deze bedrijven delen wij in door middel van branches en subbranches.