Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021

De Strategische Milieukamer (SMK) heeft het Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021 opgesteld. Dit dreigingsbeeld beschrijft dat de aanpak van milieucriminaliteit in de praktijk veel te wensen over laat. De opsporing is gefragmenteerd, de vervolging te weinig slagvaardig en de uiteindelijke sancties zijn niet afschrikwekkend. Daarnaast is er binnen de gehele keten te weinig capaciteit en duren de zaken veel te lang. Grote vermijdbare milieuschade is het gevolg. Er is meer capaciteit nodig, maar ook een andere aansturing en meer gebonden slagkracht voor een effectieve strafrechtelijke aanpak. Deze conclusies werden ook in andere recente rapporten getrokken zoals het rapport van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, de commissie Van Aartsen en de Algemene Rekenkamer.  

Wat bedreigt ons?

In totaal zijn er negen vormen van de milieucriminaliteit beschreven. Mestfraude, illegale handel in en gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, afvalcriminaliteit en gesjoemel met bodem- en grondstromen vormen een serieuze dreiging voor onze bodem- en waterkwaliteit en daarmee onze volksgezondheid.  

Daarnaast heeft het streven naar een circulaire en duurzame economie zwaar te lijden onder de fraude en gerommel op het gebied van olie, afval en koelmiddelen. Het financiële gewin van criminelen heeft een negatieve invloed op het behalen van de gestelde klimaatdoelen.  

De vraag naar exclusief voedsel, luxe producten en decoratie houdt wereldwijd de wildlife crime in stand. Het illegaal verkrijgen en verhandelen van (wilde) fauna en flora leidt tot ernstige schade voor onze biodiversiteit en soorten kunnen definitief verdwijnen.  

Tot slot vormen zeer zorgwekkende stoffen als asbest, lood, benzeen en sommige PFAS-emissies uit onze (chemische) industrie een dreiging als het gaat om fysieke veiligheid. 

 

Strategische Milieukamer

De Strategische Milieukamer (SMK) is opdrachtgever van het Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit. In de SMK zijn onder voorzitterschap van het Openbaar Ministerie de belangrijkste spelers voor de strafrechtelijke aanpak van milieucriminaliteit vertegenwoordigd; de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW), de Politie en de Omgevingsdiensten.  

Iedere partij heeft een flinke inspanning geleverd waardoor het dreigingsbeeld completer is dan ooit. Naast de gevolgen en de verwachting van de impact van milieucriminaliteit voor de toekomst is ook een beschrijving van de ketens, de regelgeving en de handhaving beschreven. De onderzoekers sluiten ieder hoofdstuk af met aanknopingspunten om deze vorm van milieucriminaliteit tegen te houden of terug te dringen.  

De omgevingsdiensten in Nederland, waaronder de RUD Drenthe, zien de aanbevelingen in het Dreigingsbeeld als een steun in de rug bij onze continue inspanningen om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. Samen zullen we onderzoeken op welke wijze de aanbevelingen kunnen worden geïmplementeerd.

Je kunt het onderzoek en de factsheet hieronder downloaden. 

Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021

Lees het onderzoek

Factsheet Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021

Bekijk de factsheet

Vragen? 

Heb je naar aanleiding van deze informatie nog vragen? Dan kun je contact met ons opnemen via onze contactpagina. Onze collega’s nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op. 

Omgevingsveiligheid

De RUD Drenthe streeft naar een zo veilig mogelijke leefomgeving. Dit doen wij op verschillende manieren.  Je kunt hier meer over lezen op onze pagina over omgevingsveiligheid.