Belangrijke rol

Onze collega’s van omgevingsveiligheid vervullen een belangrijke rol bij het verlenen van  toestemming bij milieubelastende activiteiten. Zij adviseren onze vergunningverleners, stellen gezamenlijk vergunningen op en leggen normen vast, waar onze toezichthouders weer op controleren.

Er zijn veel milieurisico’s waar de RUD Drenthe op controleert. Bij omgevingsveiligheid gaat het om de risico’s van de productie, opslag, het gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen. Een extern veiligheidsrisico als gevolg van handelingen met gevaarlijke stoffen is bijvoorbeeld een brand, explosie of verspreiding van een gifwolk op een bepaalde locatie. Ook windturbines zijn voor externe veiligheid relevant vanwege een breuk van onderdelen of de afworp van onderdelen over een grote afstand.

De RUD Drenthe is op verschillende manieren betrokken:

  • Wij verlenen vergunningen aan bedrijven en controleren daarop 
  • We beheren de gegevens van risicovolle activiteiten in het Register Externe Veiligheidsrisico’s (REV) 
  • We adviseren gemeenten en de provincie over ruimtelijke plannen (Omgevingsplannen) in relatie tot risicovolle milieubelastende activiteiten 
  • We beoordelen kwantitatieve risicoanalyses (QRA) en ten behoeve van ruimtelijke plannen stellen we deze ook zelf op
  • We adviseren intern onze collega’s bij het verlenen van vergunningen, ingediende meldingen en het houden van toezicht 
  • We delen kennis met onze gemeenten, provincie en veiligheidsregio Drenthe  

Zo werken we aan een zo veilig mogelijke leefomgeving voor alle inwoners in Drenthe. Dit doen we zodat de risico’s van bedrijven met gevaarlijke stoffen niet groter zijn dan landelijk met elkaar is afgesproken.  

Voor meer informatie over de wet- en regelgeving voor externe veiligheid kun je terecht op de websites van Informatiepunt Leefomgeving, Relevant, REV en het RIVM. 

Vragen? 

Heb je naar aanleiding van deze informatie nog vragen? Dan kun je contact met ons opnemen via onze contactpagina. Onze collega’s nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op. 

Toezicht per branche

De RUD Drenthe voert toezicht uit bij vergunningplichtige en meldingsplichtige bedrijven in Drenthe. Deze bedrijven delen wij in door middel van branches en subbranches.