Risicogericht toezicht bij de RUD

De RUD Drenthe hanteert RGT, zodat wij onze toezichthouders dáár in kunnen zetten waar dat het meest nodig is. Daarbij letten wij op risico-inschatting en milieurendement. We zetten in op kwaliteit, niet op kwantiteit. De focus ligt bij ons niet op het aantal controles dat wij uitvoeren, maar op diepgang. We nemen de tijd die nodig is voor een juiste controle. Daarin zijn wij als RUD Drenthe onderscheidend.  

Er worden door onze collega’s jaarlijks data-analyses uitgevoerd voor het bepalen van het naleefgedrag. Het naleefgedrag in combinatie met de potentiële milieurisico’s, de risico’s op maatschappelijke en bestuurlijke impact en het risico op ondermijning bepaalt het uiteindelijke risico van een branche. Daarmee beoordelen wij waar we onze inzet gaan laten plaatsvinden. Dit bepalen onze toezichthouders in goed overleg met de ambtelijk vertegenwoordigers van onze deelnemers.

Bij bedrijven waar sprake is van een laag risico worden er op basis van steekproeven controles uitgevoerd. Met het uitvoeren van steekproeven monitoren we of er inderdaad sprake is van laag risico in een bepaalde branche.

Waarom RGT?

Sinds 2020 worden bedrijven in Drenthe gecontroleerd op basis van risicogericht toezicht. Hierdoor richt ons toezicht zich veel sterker op die bedrijven en branches waar de ingeschatte risico’s het hoogst zijn en het naleefgedrag het slechtst is. Daarmee zijn we als RUD Drenthe beter in staat om op een effectieve wijze uitvoering te geven aan onze gemeenschappelijke doelstelling: een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.

Vragen? 

Heb je naar aanleiding van deze informatie nog vragen? Dan kun je contact met ons opnemen via onze contactpagina. Onze collega’s nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op. 

Toezicht per branche

De RUD Drenthe voert toezicht uit bij vergunningplichtige en meldingsplichtige bedrijven in Drenthe. Deze bedrijven delen wij in door middel van branches en subbranches.