Wat verandert er voor jouw bedrijf?

Verander je niets aan jouw bedrijfsvoering? Dan hoef je geen nieuwe vergunning aan te vragen en/of melding te doen. Wel is het verstandig dat je weet wat de veranderingen zijn na 1 januari 2024.

Wat verandert er door de Omgevingswet?

Door de Omgevingswet verandert de plek waar de regels voor uw bedrijf staan. De inhoud van de regels blijft voor een groot deel hetzelfde. Sommige regels veranderen. Een paar belangrijke veranderingen zijn:

  • De nieuwe regels zien jouw bedrijf niet meer als één geheel, maar als verschillende milieubelastende activiteiten (mba’s).
  • Het landelijk geldende Activiteitenbesluit milieubeheer vervalt en wordt vervangen door het landelijk geldende Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het gemeentelijke omgevingsplan.
  • Het Bouwbesluit vervalt en wordt vervangen door het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).
  • Een bestemmingsplan wordt een omgevingsplan. In het omgevingsplan worden ook enkele regels voor milieubelastende activiteiten opgenomen.
  • De zorgplicht voor milieubelastende activiteiten wordt uitgebreid. Met zorgplicht wordt bedoeld dat je in het algemeen alle redelijke maatregelen al zou moeten nemen om nadelige gevolgen voor het milieu zoveel mogelijk te beperken.

Heb je al een vergunning gekregen of een melding gedaan?

Heb je voor jouw bedrijfsactiviteiten al een omgevingsvergunning gekregen of melding gedaan? Dan blijft die ook geldig als de Omgevingswet er is.

Heb je vóór 1 januari 2024 een omgevingsvergunning aangevraagd? En heeft de gemeente of provincie daar vóór 1 januari 2024 nog geen beslissing over genomen? Dan behandelt de gemeente of provincie die aanvraag nog wel volgens de oude regels. Ditzelfde geldt ook voor meldingen die je hebt gedaan.

Verandert er iets in jouw bedrijfsvoering na 1 januari 2024?

Onder de Omgevingswet vraag je veranderingen en nieuwe activiteiten aan via het vernieuwde Omgevingsloket. Dit doe je voordat je een activiteit start of verandert. Houd er rekening mee dat het (minstens) 8 weken kan duren voordat jouw aanvraag is behandeld. Voor geheel nieuwe activiteiten vraag je een omgevingsoverleg aan via het Omgevingsloket. Zo kan de gemeente je helpen in de voorbereiding voor een juiste aanvraag of melding. Bekijk hier het vernieuwde Omgevingsloket.

Vergunningplicht, meldingsplicht of informatieplicht?

Voordat je een activiteit start of verandert geldt er vaak een vergunning-, meldings- of informatieplicht. Door de vergunningcheck te doen weet je welk type aanvraag je moet doen. Zonder de juiste vergunning, (volledige) melding en/of doorgegeven informatie via de informatieplicht mag je niet starten met een nieuwe bedrijfsactiviteit. Met de invoering van de Omgevingswet heb je minder vaak een vergunning nodig, een melding zal vaker voldoende zijn. Dit doe je ook via het Omgevingsloket en dus niet meer via de AIM-module.

Vragen?

Heb je naar aanleiding van deze informatie nog vragen? Dan kun je contact met ons opnemen via onze contactpagina. Onze collega’s nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

Het Omgevingsloket

Hoe werkt het aanvragen van vergunningen vanaf 1 januari? Lees daarover meer op onze pagina over het Omgevingsloket.