Tot 1 januari 2024

Heb je een vergunning gekregen of ingediend vóór de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024? Als de gemeente, het waterschap of de provincie je al een vergunning heeft verleend, blijft deze gewoon geldig. Je hoeft niets te doen. Moet de gemeente, het waterschap of de provincie de aanvraag nog behandelen, dan gebeurt dat in principe volgens het oude recht. Je moet zorgen dat alle benodigde stukken tijdig zijn aangeleverd.

Wat is er veranderd sinds 1 januari 2024?

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen voor jou:

  • Het Omgevingsloket is het nieuwe loket waar je per 1 januari 2024 online een vergunning kunt aanvragen, een melding kunt doen of aanvullende informatie kunt doorgeven.
  • De bestemmingsplannen van jouw gemeente zijn per 1 januari 2024 omgevormd tot een omgevingsplan. Een omgevingsplan bevat niet alleen informatie over de bestemming van een plek. Het omvat ook regels voor geluid, bodem – en soms ook voor zaken als energiemaatregelen en duurzaamheid.
  • De Omgevingswet zorgt ervoor dat de overheid sneller beslist over jouw vergunningaanvragen. Een korte procedure is het uitgangspunt in de Omgevingswet. De beslistermijn bij een korte procedure is normaal gesproken maximaal 8 weken. Met een mogelijke verlenging van 6 weken. Daarna is er nog bezwaar en beroep mogelijk. Wanneer jouw vergunningaanvraag complex is, kan het zijn dat jouw aanvraag onder een uitgebreide procedure valt. In dat geval is de beslistermijn langer.

Vragen?

Heb je naar aanleiding van deze informatie nog vragen? Dan kun je contact met ons opnemen via onze contactpagina. Onze collega’s nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

Omgevingswet bedrijven

Wat zijn met de invoering van de Omgevingswet de belangrijkste veranderingen voor bedrijven? Lees daarover meer op onze pagina over wat de Omgevingswet betekent voor bedrijven.