Controle Uitgangspuntendocument (UPD)

Elke vijf jaar moet een beoordeling van het Uitgangspuntendocument brandbeveiliging (UPD) plaatsvinden. Ook moet er jaarlijks een beoordeling van de brandbeveiligingsinstallatie plaatsvinden.

 

Verbod knalvuurwerk, vuurpijlen, singleshots en F3 vuurwerk

Met ingang van 1 december 2020 is vuurwerk uit de categorie F3, knalvuurwerk, knalstrengen, vuurpijlen en enkelshotsbuizen (single shots) niet meer aangewezen als consumentenvuurwerk. Dit betekent dat de artikelen niet meer mogen worden verkocht aan of afgestoken door consumenten. Ook mag dit soort vuurwerk niet meer aanwezig zijn in uw winkel of (buffer)bewaarplaats.

 

Vuurwerkverbod

De verkoop en het afsteken van vuurwerk wordt, net als vorig jaar, de komende jaarwisseling verboden. Het tijdelijke vuurwerkverbod richt zich op het afsteken en de verkoop van consumentenvuurwerk. Het tijdelijke vuurwerkverbod geldt niet voor vuurwerk uit de zogeheten F1-categorie. Dit is een licht soort vuurwerk, zoals sterretjes, trektouwtjes en sierfonteintjes.”

 

Overzicht veel gemaakte overtredingen

Tijdens de verkoopdagen zien de toezichthouders vaak dezelfde overtredingen van het Vuurwerkbesluit. Om te voorkomen dat dezelfde overtredingen dit jaar weer worden geconstateerd, hebben wij een verduidelijking gemaakt van de na te leven regels. Dit overzicht vindt u hier. Op deze manier voorkomen we discussie over de wijze waarop de regels uit het Vuurwerkbesluit moeten worden nageleefd.

 

Verandering handhaving

In 2019 is de RUD Drenthe gestart met een andere manier van handhaven. Bedrijven die regels uit het Vuurwerkbesluit goed naleven en waar de naleving goed is geborgd, zijn minder vaak gecontroleerd. Bij bedrijven die de regels regelmatig hebben overtreden zijn wij strenger en eerder handhavend gaan opgetreden.

Die strengere handhaving bestond enerzijds uit het lik-op-stuk-instrument, de Bestuurlijke Strafbeschikking milieu (BSBm) en een (strafrechtelijke) boete voor aangewezen overtredingen.

Anderzijds werden de handhavingsinstrumenten, het opleggen van een last onder dwangsom of het opmaken van een proces-verbaal ingezet.

Wij hanteren sinds 2019 deze werkwijze. Zo kan een Buitengewoon opsporingsambtenaar (Boa) uw bedrijf bezoeken en direct een boete (BSBm) uitschrijven. Voor overtredingen van het Vuurwerkbesluit moet u rekening houden met bedragen tussen de € 600,– en € 8.000,–.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen via onze contactpagina. Onze collega’s nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. 

Vuurwerk op evenementen

Vragen over vuurwerk of vuurwerkshows op evenementen? Lees hier meer over op onze pagina over vuurwerk op evenementen.