Onze rol

Wanneer je een melding of klacht over windenergie doorgeeft aan uw gemeente komt deze binnen bij de RUD Drenthe. Wij registreren deze meldingen en nemen contact op over het vervolg van jouw melding. De RUD Drenthe berekent op basis van jaargemiddelden het geluid van windmolens en windmolenparken en controleren zo de geluidsnormen.

Nieuws en actualiteit

Recente publicaties

1/18