Waar gaat jouw klacht over?

Verlichting

Bij windturbines is verlichting verplicht. De verlichting zorgt voor zichtbaarheid bij het vliegverkeer. Overdag brandt er een wit licht en in de nacht een rood licht. De verlichting zelf, of het knipperende effect door de bewegende wieken kan als hinderlijk worden ervaren voor de omgeving.  
 
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bepaalt welke verlichting een windmolen moet hebben. De RUD Drenthe behandelt deze meldingen niet. Voor meer informatie verwijzen we je door naar de website van de Rijksdienst.

Geluid

Soms heeft de omgeving van een windmolen(park) last van geluidsoverlast. Dit kan per dag verschillen, mede afhankelijk van invloeden van de wind en het weer. Om die reden doet de RUD Drenthe geen eenmalige metingen bij overlast. Wel kijken we naar gemiddelden en kunnen we achteraf toetsen of deze niet worden overschreden. 

De geluidsnormen voor windmolens zijn gebaseerd op een gemiddeld aantal dB van een jaar. Overdag is de norm vastgesteld op 47 dB en voor de nacht op 41 dB. We rekenen altijd met jaargemiddelden. Het geluid mag dus op sommige momenten wat harder zijn, zolang het geluid het gemiddelde van een heel jaar maar niet overschrijdt. Daarom treden wij niet op voor een eenmalige meting. Wel registreren wij de klachten die worden gemeld, waarmee we kunnen bepalen of eventueel extra onderzoek nodig is.  

Slagschaduw

De wieken van een windturbine zorgen voor een schaduw op de omgeving. Dit wordt ‘slagschaduw’ genoemd. Slagschaduw kan als hinderlijk worden ervaren door de omgeving. Daarom zijn er normen voor slagschaduw

De regels omtrent slagschaduw is geregeld in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Hierin is een maximale toegestane hoeveelheid slagschaduw opgenomen van 6 uur per jaar. Vaak worden de turbines zo geprogrammeerd dat deze slagschaduw niet meer is dan de wettelijke norm. Soms kan het zijn dat de programmering enige aanpassing vereist.

Frequently Asked Questions (FAQ)

Wanneer de windmolen of het windmolenpark aan de wettelijke eisen voldoet, kan de RUD Drenthe niet handhavend optreden. Wel registreren wij jouw melding waardoor wij eventuele afwijkingen kunnen signaleren. Deze worden dan besproken met de exploitant die kan werken aan een oplossing.  

De geluidsnormen voor windmolens zijn gebaseerd op een gemiddeld aantal dB van een jaar. Overdag is de norm vastgesteld op 47 dB en voor de nacht op 41 dB. Het geluid kan dus per dag verschillen, mede afhankelijk van invloeden van de wind en het weer.  

We rekenen altijd met jaargemiddelden. Het geluid mag dus op sommige moment ook wat harder zijn. Als het geluid het gemiddelde van een heel jaar maar niet overschrijdt. Dat betekent ook dat we niet tussentijds optreden voor een eenmalige meting. Wel registreren wij de klachten die worden gemeld, waarmee we kunnen bepalen of extra onderzoek nodig is.

Mogelijk niet het antwoord dat je wilt horen, maar windmolens mogen in Nederland een zekere mate van hinder veroorzaken. De geluidsnormen richten zich op de buitenzijde van de gevel en gaan uit van gesloten ramen en deuren. Hinder die je ervaart in de tuin of wanneer je jouw slaapkamerraam open hebt ‘s nachts, hoort daar helaas niet bij. 

Voordat een windmolen wordt gebouwd wordt er een slagschaduwonderzoek uitgevoerd. Die berekeningen bepalen welke molens op welke tijdstippen uit moeten staan. Dit wordt geprogrammeerd in de zogenaamde ‘stilstandkalender’. De meeste windturbines zijn zo ingesteld dat de turbine automatisch wordt stilgezet als er slagschaduw optreedt. Ook zit er een zonnemeter in iedere windmolen. Bij een bewolkte dag draaien de molens door, ondanks de stilstandkalender. 

Slagschaduw reikt het verst als de zon laag staat. Dit is meestal in de winter, in de ochtend en in de avond. Bij een woning mag maximaal 20 minuten per dag en maximaal 17 keer per jaar slagschaduw zijn, dat komt neer op zo’n 6 uur per jaar.  

Wanneer er gemiddeld meer dan 6 uur per jaar slagschaduw optreedt, moet een molen worden stilgezet.  

Onze rol

Jouw klacht of melding komt via de gemeente binnen bij de RUD Drenthe. We registreren alle klachten die worden gemeld, waarmee we kunnen bepalen of extra onderzoek nodig is. We nemen contact met je op over het vervolg.