Introducties

Wethouder Robert Meijer verzorgde de aftrap. Als wethouder en als voorzitter van het dagelijks bestuur van de RUD. Directer Peter Boonstra van de Health Hub maakte van het moment gebruikt om te presenteren wat er in de Health Hub gebeurt en hoe innovatie en transitie in de zorg daar wordt vormgegeven. Fascinerend en herkenbaar ook, want in de fysieke leefomgeving zijn we ook bezig met een transitie. Ook de relatie tussen volksgezondheid en het belang van een gezonde leefomgeving en dan vooral schoon water werd gelegd.

Jacob Buist van de RUD verzorgde een terugblik op het vorige Kenniscafé (31-01), waar de totale kamerbrief Water en Bodem Sturend centraal stond. Sinds die tijd zijn er in Drenthe diverse plannen gemaakt om Water en Bodem Sturend een gezicht te geven en om bestaande trajecten (zoals de Gebiedsgenese Midden Drenthe) een vervolg te geven. Natuurlijk ook nog stil gestaan bij de in aantocht zijnde Europese Bodemgezondheidswet die in juni 2023 als concept wordt gepubliceerd. Ook hierin heeft de vitaliteit van de bodem een belangrijke plaats.

Vitale Bodem

Maurice Henssen en Jidske Knigge van Bioclear earth uit Groningen gaven hun kijk op wat een vitale bodem is. Hoe een vitale bodem ons helpt bij klimaat adaptieve maatregelen en hoe de microbiologie daar een essentiële rol in heeft. Kern van de boodschap: een vitaal landelijk gebied kan een doorslaggevende hoeveelheid water bergen in de bodem. Betrek, naast alle maatregelen in  bebouwd gebied, dit in de plannen! Indrukwekkende cijfers en volumes waar het dan opeens om gaat.

Hoe dat werkt en hoe je onderzoekt of die vitaliteit al een beetje in beeld komt? Dat was de tweede kern van het verhaal. Prachtige voorbeelden van de effecten die de microbiologie heeft op bijvoorbeeld de waterhuishouding en de (verminderde) noodzaak om water toe te voegen of op de weerbaarheid van gewassen. Goed nieuws dus voor gewassen in drogere perioden en voor de reductie van gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Netwerkmoment

Na de presentaties stonden we centraal nog even stil bij mooie voorbeelden uit de zaal. Noemenswaardig is het voorbeeld waar een waterschap peilbeheer bij agrariërs in eigen beheer gaf, met als positief gevolg dat minder water hoefde te worden onttrokken voor beregening en dat er ook nog eens flink (2/3e !) minder diesel voor de installatie werd verstookt.

Uiteraard de aansluitende borrel, met een kleine knipoog naar vitaliteit. Dank aan Health Hub Roden voor de gastvrijheid en de gezonde catering.

Nieuwsgierig wat het Kenniscafé Leefomgeving voor u kan betekenen? Mail naar Kenniscafe@ruddrenthe.nl. Het volgende Kenniscafé zal overigens medio juni 2023 plaatsvinden.