Verzoek indienen

Een informatieverzoek kan mondeling of schriftelijk worden ingediend. Stuur uw verzoek naar info@ruddrenthe.nl.
U kunt ook op een andere manier de informatie opvragen:

  • Per post. Stuur een verzoek naar RUD Drenthe, Postbus 1017, 9400 BA Assen
  • Telefonisch: via telefoonnummer 0800 – 9102

Bij uw informatieverzoek geeft u zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt krijgen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer B. Breedveld via 0800 – 9102.